<p>Buurtbewoners kunnen met steun van de gemeente hun buurt vrijwillig vuurwerkvrij aanwijzen. De gemeente handhaaft echter niet.</p>

Buurtbewoners kunnen met steun van de gemeente hun buurt vrijwillig vuurwerkvrij aanwijzen. De gemeente handhaaft echter niet.

(Foto: rene wolf)

Buurten kunnen vrijwillige vuurwerkvrije zone aanvragen

Er is op dit moment landelijk nog geen besluit genomen door de Tweede Kamer over het al dan niet invoeren van een vuurwerkverbod dit jaar, net als in 2020 van kracht was. Gemeenten gaan daarom vooralsnog uit van het wel af kunnen steken van vuurwerk. In Haaksbergen roept de gemeente op om in ieder geval de vrijwillige vuurwerkvrije zones te respecteren.

HAAKSBERGEN - Bij de jaarwisseling van 2019-2020 werd voor het eerst gewerkt met het concept van de vrijwillige vuurwerkvrije zone. Buurten kunnen dan een aanvraag indienen bij ede gemeente om met posters en borden gemarkeerd te worden als vrijwillige vuurwerkvrije zone. Volgens de gemeente beviel dit zo goed dat zij dit jaar weer deze mogelijkheid bieden.

Wanneer twee-derde van bewoners in een buurt een aanvraag indienen plaatst de gemeente borden met posters en worden ook posters door de buurt zelf opgehangen. Hierop worden passanten verzocht geen vuurwerk af te steken. Belangrijke kanttekening: de gemeente past hierop géén handhaving toe. Buurtbewoners dienen mensen zelf aan te spreken wanneer mensen toch vuurwerk afsteken. “Uiteraard op een vriendelijke manier”, zo maant de gemeente. Wel zal de gemeente handhaven op de geldende wettelijke afsteektijden. Of bij een algeheel vuurwerkverbod wanneer hiertoe besloten is. Haaksbergen gaat met de actie wel verder dan andere gemeenten, die inwoners alleen zelf posters op laten hangen.

Buurtbewoners kunnen een aanvraag voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone indienen bij de gemeente. Er zijn wel enkele voorwaarden, zo moet het gaan om een duidelijk afgebakend gebied zoals een straat, straatgedeelte of complex. Ook moet men met een handtekeningenlijst aantonen dat twee-derde van de buurt het hiermee eens is. Ook zal de gemeente maximaal tien van deze zones aanwijzen. Een aanvraag indienen kan tot 1 december via: www.haaksbergen.nl/vuurwerkvrijezone

jaarwisseling

Meer berichten
 
Auto zoeker