Foto:

Let op kindermishandeling en uitbuiting in Twente

Jaarlijks krijgen volgens het CBS tussen de 90.000 en 127.000 kinderen in Nederland te maken met kindermishandeling. Dit gaat vaak gepaard met een bredere problematiek in een gezin. 

HAAKSBERGEN - Deze week is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Ook in Twente vragen gemeenten en hulporganisaties aandacht voor het herkennen van de signalen hiervan. Zo namen Haaksbergen en de andere Twentse gemeenten in 2019 deel aan een Twentse ‘hackathon’ om nieuwe invalshoeken en oplossingen te bedenken voor dit probleem. In Twente kunnen meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld doorgegeven worden bij Veilig Thuis Twente. Bel hiervoor met 0800-2000. Kijk ook op: www.veiligthuistwente.nl

Tevens vraagt de Veiligheidsregio Twente deze week speciale aandacht voor het herkennen van de signalen van mensenhandel. Dit is één van de meest complexe vormen van ondermijnende criminaliteit die ook in Twente voor komt. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld seksuele uitbuiting of arbeidsuitbuiting. Om hier een vuist tegen te maken is ook het Kenniscentrum Mensenhandel Twente opgezet. Zie ook: www.mensenhandeltwente.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker