Foto:

Aan de slag met de oude N18

De gemeente gaat aan de slag met de voorbereidingen voor aanpassing van het tweede deel van de oude N18. Het gaat dan om het stuk van het Grintenbosch tot het kruispunt met de Scholtenhagenweg. De snelheid gaat van 70 naar 50 en de kruispunten zelf gaan op de schop.

HAAKSBERGEN - De gemeente wil onder meer de kruispunten aan de Wiedenbroksingel, Buurserstraat en Morsinkhofweg onder handen nemen, hoewel definitieve besluiten hierover nog niet genomen zijn. De omzetting naar een 50-kilometer per uur weg past binnen de landelijke richtlijnen om dit soort wegen veiliger te maken. De straat kreeg namelijk ook een andere rol; niet meer als weg voor doorstroomverkeer maar alleen nog bestemmingenverkeer. Om te voorkomen dat de straat een racebaan zou worden kiest men dan voor onder meer het versmallen van de weg en plateaus zodat bestuurders vanzelf voor een lagere snelheid gaan kiezen.

Althans, zo is de gedachte. Vier jaar geleden hield de gemeente al een informatieavond over de plannen voor de oude N18, waar toen veel inwoners meegedacht hebben. Hier kwam onder meer naar voren dat de Wiedenbroeksingel als onoverzichtelijk ervaren wordt op dit moment.

Meer berichten
 
Auto zoeker