Foto: Shutterstock

Andere inzameling textiel

HAAKSBERGEN - Wat doet u met al uw oude kleding en ander gebruikstextiel? Helaas is het antwoord bij veel lezers waarschijnlijk nog steeds: bij het restafval gooien. Eigenlijk heel jammer, want dankzij steeds betere verwerkingsmethodes kan ook oud textiel steeds beter hergebruikt worden. Om de inzameling van oud textiel te verbeteren start Twente Milieu op 1 augustus met deze inzameling in Haaksbergen. Hiervoor krijgen ook de inzamelcontainers verspreid over Haaksbergen een nieuwe plek.

Textielcontainers zijn nu nog vaak een onderdeel van milieupleinen zoals bij de supermarkten. Helaas leert de ervaring dat mensen ook vaak ander afval in deze containers gooien. Daarom is bewust gekozen om de textielcontainers van Twente Milieu op andere plekken neer te zetten. Deze komen dan bij maatschappelijke instellingen waar veel mensen samenkomen, waar men makkelijk kan parkeren en waar ook een mate van toezicht is. De oude containers van ReShare worden de komende weken weggehaald.

De nieuwe containers zijn te vinden op de parkeerplaats bij de kerk aan de Beckummerweg, bij kinderopvang Smallsteps aan de Evertsenstraat, bij basisschool Bonifatius aan de Lijsterstraat, bij het gezondheidscentrum aan de Bouwmeester, bij de basisschool Op den Akker aan de Marijkestraat en bij sporthal De Trefhoek aan De Noor.

Meer berichten
 
Auto zoeker