<p>Het Buurserzand. Wateraanvoer en retentie in de regio is belangrijk voor de drinkwatervoorziening en voor behoud van kwetsbare natuur.</p>

Het Buurserzand. Wateraanvoer en retentie in de regio is belangrijk voor de drinkwatervoorziening en voor behoud van kwetsbare natuur.

(Foto: Shutterstock)

Waterschappen alert op droogte en overlast

HAAKSBERGEN - De waterschappen in de regio zijn momenteel alert op eventuele wateroverlast en/of droogte. Zij houden de situatie goed in de gaten deze zomer om te voorkomen dat er problemen ontstaan.

Deze zomer lijkt vooralsnog relatief gunstig te verlopen voor de agrariërs in de regio. Een relatief natte winter en voorjaar met ook nu nog regelmatig buien hebben ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil in Twente op of net boven het gemiddelde zit voor deze tijd van het jaar. De afgelopen zomers waren erg droog, wat onder meer zorgde voor beregeningsverboden. Om dit te voorkomen probeert het Waterschap Vechtstromen  nu met stuwen water vast te houden, zonder dat dit weer voor problemen gaat zorgen. Zo moet er de hele zomer lang voldoende water beschikbaar blijven voor iedereen. Het grote probleem is dat Twente relatief hoog ligt, waardoor we puur afhankelijk zijn van regenval voor onze watervoorziening. In periodes met te weinig regen gaan we ook sneller door onze drinkwatervoorraad heen, wat weer extra druk geeft op de waterwinning.

Meer berichten
 
Auto zoeker