<p>Op 1 juli ondertekenden vertegenwoordigers Gastvrij Overijssel, Wandelnet en Nivon Natuurvrienden een samenwerkingsovereenkomst.</p>

Op 1 juli ondertekenden vertegenwoordigers Gastvrij Overijssel, Wandelnet en Nivon Natuurvrienden een samenwerkingsovereenkomst.

Organisaties gaan samenwerken

OVERIJSSEL - Normaal gesproken gebruikt elke organisatie een andere manier om routes, waaronder ook wandelroutes, te markeren. Vertegenwoordigers van de drie Routenetwerken van Overijssel, Gastvrij Overijssel, Wandelnet en Nivon Natuurvrienden hebben donderdagochtend 1 juli in huize Nieuw Rande op het gelijknamige landgoed in Diepenveen een samenwerkingsovereenkomst getekend zodat er een eenduidige markering voor wandelaars in Overijssel komt.

De bijeenkomst is uniek omdat de gezamenlijke routepartners als één partij naar buiten treden als het gaat om wandelen in Overijssel. Vanuit recreatief-toeristisch en landschappelijk oogpunt is het combineren van de verschillende markeringen op dezelfde dragers, zoals keuzepuntenpalen belangrijk. Dea Stam, coördinator routes Wandelnet: “We zijn blij dat er nu een eenduidige markering komt in Overijssel. Geen verrommeling in het landschap is een wens van alle partijen. Vooral ook de wandelaars zijn hiermee gediend.” Wandelnet is initiatiefnemer van de samenwerkingsovereenkomst voor kwaliteitsverbetering van gemarkeerde wandelroutenetwerken.

Dezelfde dragers
De overeenkomst betreft afspraken over plaatsing van markeringen van de Lange-Afstand-Wandelroutes (LAW’s), Streekpaden van Wandelnet en Nivon en NS-wandelingen op dragers van de wandelnetwerken van Twente, Salland, Vechtdal, IJsseldelta, Staphorst en Weerribben Wieden. Deze vallen onder de Overijsselse Routenetwerken Salland, Twente en Noordwest-Overijssel. De LAW’s en Streekpaden worden gemarkeerd met respectievelijk wit-rode en geel-rode ‘strepen’ in het veld. De netwerken met diverse kleuren en cijfers. Deze routeaanduidingen komen nu dus op dezelfde dragers in plaats van verspreid in het veld. Het gaat om de LAW’s: Marskramerpad, Noaberpad, Overijssels Havezatenpad, Trekvogelpad, Maarten van Rossumpad en de Streekpaden Twentepad, Hanzestedenpad.

Woongenot
Evelyn Borgsteijn, directeur Marketing Oost benadrukte dat afgelopen jaar heeft geleerd dat wandelen van belang is voor de inwoners van Overijssel en deel uitmaakt van het woongenot. De wandelroutes en -netwerken vormen een essentieel onderdeel van het recreatief-toeristisch product in Overijssel. Ook directeur Wandelnet, Ankie van Dijk onderstreepte dat wandelen meer is dan recreëren. “Het is goed voor de gezondheid en dient ook als alternatief voor sporten, dat maakte de coronacrisis ook duidelijk.”

Meer berichten
 
Auto zoeker