<p>De eerste werkzaamheden op landgoed &#39;t Waarrecht. Landgoedeigenaar Jan-Willem Jannink geeft uitleg.&nbsp;</p>

De eerste werkzaamheden op landgoed 't Waarrecht. Landgoedeigenaar Jan-Willem Jannink geeft uitleg. 

(Foto: gemeente Haaksbergen.)

Meer natuur op landgoed ‘t Waarrecht

HAAKSBERGEN - Het zal even wennen zijn voor de wandelaars en natuurliefhebbers in het Horsterveen en landgoed ‘t Waarrecht. Er wordt de komende tijd volop gewerkt in de natuurgebieden aan de rand van Haaksbergen. De natuur wordt er een handje geholpen. Het Horsterveen is een deel van het Haaksbergerveen, dat voornamelijk uit hoogveen bestaat. Landgoed ‘t Waarrecht ligt vlakbij het Buurserzand. De nieuwe natuurplannen passen in de doelstelling van Natura 2000 om natuurwaarden te herstellen.

Aan de start van de werkzaamheden werd een officieel tintje gegeven. Met een kraan van aannemersbedrijf Baks Civiel- en Cultuurtechniek werd de eerste laag grond van een landbouwperceel afgehaald. Dat gebeurde op ‘t Waarrecht. Op het landgoed aan de Rietbrugweg krijgt de natuur meer kans. De totale oppervlakte van ‘t Waarrecht is tachtig hectare. Bijna alles was al natuur, maar vijf hectare werd tot voor kort nog gebruikt voor landbouw. Agrariër Harrie ter Huurne pachtte de grond, maar heeft elders andere pachtgrond gekregen. Daardoor komt zijn bedrijfsvoering niet in gevaar. Op het terrein wordt de komende tijd veel zand afgegraven. “De grond zal daardoor schraler worden. Dat is goed voor de heide”, zegt landgoedeigenaar Jan-Willem Jannink. Ook wethouder Jan-Herman Scholten was bij de eerste werkzaamheden aanwezig. Volgens hem is het belangrijk om nu in te grijpen. “De natuur is kwetsbaar en verdient onze aandacht. We beschermen bijzondere planten- en diersoorten tegen verdroging, verzuring en een teveel aan stikstof”, aldus Scholten. Hij noemde bij de starthandeling de modderkruiper en kamsalamander als voorbeelden. Maar Scholten weet dat er ook een keerzijde is. De maatregelen hebben impact op de bedrijfsvoering van agrariërs. “Dat is niet te onderschatten. We zijn daarom heel zorgvuldig te werk gegaan en hebben zo goed mogelijk geprobeerd negatieve effecten weg te nemen en schade te compenseren”, aldus Scholten. Bij het werk aan de Rietbrugweg wordt niet alleen grond afgegraven. Ook de sloot op het landgoed wordt ondieper gemaakt. Daardoor wordt de grondwaterstand verhoogd. Het terrein zal dus natter worden en daar moeten bijzondere planten en dieren garen bij spinnen. Natuurliefhebbers moeten wel even geduld hebben voordat ze de eerste resultaten kunnen bewonderen. Voorlopig wordt er gewerkt en rijdt er vrachtverkeer om het overtollige zand af te voeren.

Jannink verwacht dat over pakweg vijf jaar de heide in deze nieuwe natuur prachtig paars zal bloeien. Net zoals iets verderop in het Buurserzand. Maar volgens hem zullen over twee jaar de eerste resultaten al zichtbaar zijn. “Dan zien we reewild, hazen en vlinders”, zegt Jannink. Ook bijen zullen profiteren van het natuurherstel. Zij zorgen voor de bestuiving van veel planten.

Tekst: Stefan Wegdam

Meer berichten
 
Auto zoeker