Haaksbergen neemt bomen onder de loep met inspectie

HAAKSBERGEN - Bomen zijn van onschatbare waarde voor zowel wij als mensen, maar ook voor de rest van de natuur. Ze zorgen voor zuurstof, geven schaduw in de zomer en bieden een woonplek aan allerhande insecten, zowel nuttig als niet. Kortom, het behouden van de bomenstand is een belangrijke taak. Daarom worden de komende maanden ruim 7.000 bomen geïnspecteerd.

Haaksbergen heeft in totaal meer dan 20.000 bomen in eigendom. Elke gemeentelijke boom krijgt iedere drie jaar een controle; vandaar dat er nu dus bij benadering 7.000 bomen geïnspecteerd zullen worden. Sommige daarvan krijgen extra aandacht, bijvoorbeeld bomen die zeer oud zijn of minder vitaal. Deze worden dan jaarlijks bekeken. De gemeente laat dit uitvoeren door de Bomenwacht Nederland. Zij bekijken nu de bomen binnen de bebouwde kom in de woonwijken De Pas, De Els, de bomenbuurt in de Veldmaat en bedrijventerrein Stepelo. In het buitengebied gaat het om bomen in De Veldmaat inclusief de oude N18, in Stepelo, Honesch en Langelo.

Goed onderhoud
Het inspecteren van de bomen is er op gericht om vroegtijdig problemen op te sporen, zoals de diverse bomenziektes waar een boom onder kan lijden. Na het controleren volgt de gebruikelijke snoeironde door Twente Milieu. Een bekend gezegde in de bomenbranche: snoeien doet bloeien. Zij halen veel dood hout uit de bomen, wat weer te maken heeft met de laatste drie zeer droge zomers. Snoeien voorkomt ook overlast en onveilige situaties zoals overhangende takken.

Eigen bomen
De gemeente zal uiteraard geen bomen onderhouden die op particuliere grond staan. Hier zijn de eigenaren zelf verantwoordelijk voor. De gemeente moedigt mensen wel aan om ook echt bomen te planten; dit als uitvloeisel van de Provinciale ambitie om meer bomen in Overijssel te planten. Het planten van een boom(pje) kan een mooie aanvulling zijn op het vergroenen van de tuin door bijvoorbeeld tegels weg te halen en dit te vervangen voor gras. Zo draagt men positief bij aan het versterken van de leefomgeving voor veel dieren en nuttige insecten, evenals het verbeteren van de biodiversiteit als geheel.

Meer berichten
 
Auto zoeker