Haaksbergen haakt aan bij Hengelo voor ICT-taken

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen draagt per 1 januari 2022 haar ICT-taken over aan de gemeente Hengelo. De gemeente wil deze taken zo nog beter en efficiënter uit laten voeren.

ICT-taken zijn relatief duur en vergen gerichte expertise. Dit is nodig, omdat zij ook van nature kwetsbaar zijn voor aanvallen. De afgelopen jaren namen daarom al steeds meer gemeenten het besluit om samen op te trekken. De gemeente Haaksbergen verwacht dat dit een belangrijke basis zal leggen voor versterking van de eigen bedrijfsvoering. Haaksbergen heeft de ambitie om door straks een toekomstbestendige, zelfstandige netwerkgemeente te zijn. Een netwerkgemeente is een gemeente die taken door anderen uit laat voeren of gezamenlijk uitvoert met anderen. Om Haaksbergen op ICT-gebied minder kwetsbaar te maken, heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten om te onderzoeken of de bedrijfsvoering belegd kan worden bij de gemeenten Enschede of Hengelo. In juli 2020 heeft de gemeente Haaksbergen de eerste fase van dit onderzoek afgerond en besloten om samen met Hengelo de verkenning door te zetten.

Beperkt overhevelen
Sinds oktober 2020 zijn Haaksbergen en Hengelo intensief met elkaar in gesprek geweest. Doel was om te kijken of het totale onderdeel bedrijfsvoering overgeplaatst kon worden. Hierbij was voor Hengelo van belang dat de Hengelose werkwijze uitgangspunt is en de Haaksbergse bedrijfsvoering daarin opgenomen zou worden. In maart werd een Hengeloos voorstel in Haaksbergen besproken. Hoewel veel seinen op groen staan, is het voor Haaksbergen op dit moment nog niet mogelijk om de totale bedrijfsvoering over te plaatsen naar Hengelo. De structurele en incidentele kosten zouden te hoog zijn. Daarom wordt nu gekozen om de samenwerking op te starten op het gebied van ICT.

Mooie stap
De Haaksbergse burgemeester Rob Welten is tevreden voor dit moment: “Een mooie eerste stap om het uiteindelijke doel van de zelfstandige netwerkgemeente Haaksbergen te bereiken. Door het uitplaatsen van onze ICT-taken verkleinen we onze kwetsbaarheid op dat gebied en verstevigen we de continuïteit in de dienstverlening naar onze inwoners en bedrijven. Dat is waar we het voor doen!” Wethouder Claudio Bruggink van Hengelo vult aan: “We kijken terug op een leerzaam, op onderdelen complex traject, waarin ‘samenwerken’ en ‘samen werken’ de basis was en blijft. Wij willen heel graag samenwerken binnen Twente. Als goede buur willen we Haaksbergen helpen haar doelstelling te bereiken.”

Meer berichten
 
Auto zoeker