Marktplan volop in bewegingPraat mee de komende tijd

HAAKSBERGEN - De gemeente is voortvarend bezig met de opzet van het nieuwe Marktplan. De ontwikkeling van het Gat in de Markt en het naastliggende terrein komt nu in een nieuwe fase. De gemeente wil buurtbewoners en ondernemers graag mee laten praten over diverse aspecten, zoals het verkeersonderzoek en de inrichting van de openbare ruimte. Ook is al begonnen met het proces om een exploitant te vinden voor de toekomstige supermarktruimte in het nieuwe pand.

De gemeente zit al sinds jaar en dag met het ‘gat’ in de maag. Vele wethouders, burgers, bewoners en betrokkenen bogen zich de afgelopen dertig jaar over dit hoofdpijndossier. Realisatie van het Marktplan moet hier een einde aan maken. Het plan voorziet in de realisatie van nieuwe winkel- en horecaruimte, een supermarkt en ongeveer 65 appartementen. Daarnaast komt er een openbaar park.

Volgende stap
De gemeente start op korte termijn met een verkeersonderzoek om te kijken wat de gevolgen van het plan zijn voor het verkeer en parkeren. Ook ondernemers en omwonenden worden hierin actief betrokken. Daarnaast wil de gemeente in gesprek over de beoogde inrichting van het park. Deze en andere input zal gebruikt worden voor het bijschaven van het plan. Zo is ook het woonbehoefteonderzoek meegenomen in de afwegingen; dit zal bijvoorbeeld bepalen op welke doelgroepen de appartementen gericht zullen worden. De komende weken zal nog een nader overleg gehouden worden met omwonenden en ondernemers, waarna het bestemmingsplan ter inzage gelegd zal worden.

Supermarkt gezocht
Voor de versterking van het centrum is het wenselijk om een nieuwe publiekstrekker hier te vestigen. De ontwikkelaars willen daarom een supermarkt realiseren. In dit stadium is men bezig om de interesse bij supermarkten te peilen. Ontwikkelaars Nordwick B.V. en Ben Roerink hebben nu een open tender uitgeschreven. Alle supermarkten kunnen nu concrete interesse om zich hier te vestigen aangeven. Zo kan bij verdere uitwerking van het Marktplan rekening gehouden worden met de specifieke wensen en eisen van deze exploitant.

Meer berichten
 
Auto zoeker