Statiegeld op kleine flesjes

TWENTE - Met ingang van 1 juli zal er ook op kleine drinkflesjes statiegeld geheven worden. Wie zo’n flesje koopt moet dan 15 cent extra betalen. De maatregel is bedoeld om de hoeveelheid zwerfafval verder terug te dringen.

Nederlanders zijn nog steeds grootverbruiker van dit soort eenmalige wegwerpverpakkingen. Jaarlijks worden ruim 900 miljoen van dit soort kleine flesjes verkocht, waarvan naar schatting zo’n 100 miljoen stuks in het milieu belanden. Daarnaast worden zo’n 600 miljoen grote flessen verkocht, waarvan het merendeel wél terugkomt dankzij statiegeld. Statiegeld is volgens het kabinet en de milieuorganisaties dan ook een effectief middel. Er ging een jarenlange lobby vooraf aan de daadwerkelijke invoering van dit beleid. Concreet betalen consumenten straks de gebruikelijke 25 cent statiegeld voor een literfles water of frisdrank; op de kleinere flesjes komt dan 15 cent statiegeld. Producenten zijn uiteraard geen fan van de invoering; zo levert de verwerking grote extra kosten op voor de branche. Pogingen om via zelfregulering van de branche de hoeveelheid zwerfflesjes terug te dringen hadden weinig effect.

Goed opletten
Hoewel de invoering van statiegeld officieel per 1 juli van kracht is, kunnen consumenten al voor deze ingangsdatum flesjes kopen met het statiegeldlogo waar zij dan óók al statiegeld op moeten betalen. Doordat deze flesjes geleidelijk aan instromen in de supermarkten, kan het dus gebeuren dat flesjes met en zonder statiegeld door elkaar staan. En om een vraag voor te zijn: nee, u kunt straks niet de flesjes zonder statiegeldlogo inleveren om 15 cent te krijgen. Het ligt in de lijn der verwachting dat er wel een run zal zijn op statiegeldloze flesjes nu de voorlichtingscampagne op gang komt. Dit was bijvoorbeeld voor veel Duitsers aanleiding om hier frisdranken te halen, omdat een flesje of blikje zonder statiegeld simpelweg makkelijker is.

Makkelijk inleveren
Om het consumenten zo makkelijk mogelijk te maken om straks deze flesjes in te leveren worden dit jaar meer inzamelpunten geopend, onder meer op grotere NS-stations en bij sportverenigingen. Deze laatste kunnen er ook voor kiezen het statiegeld te doneren aan een goed doel in plaats van het aan de consument terug te geven.

Meer berichten
 
Auto zoeker