Haaksbergen goed op weg met financieel herstel

HAAKSBERGEN - De gemeente is al goed op weg met financieel herstel. De jaarrekening over 2020 laat een bescheiden positief saldo zien van 325.000 euro. Een eerste teken dat de rigoureuze ingrepen van afgelopen jaar hun vruchten af beginnen te werpen.

De gemeente stond er in 2019 financieel niet echt gunstig voor. De gemeente kwam onder preventief toezicht van de Provincie Overijssel te staan; dit gebeurde eerder al in de periode 2013 tot en met 2016. De provincie is toezichthouder op gemeentelijke begrotingen; de onderbouwing is dat men zo kan kijken of gemeenten het geld van de burgers op een goede manier spenderen en of inkomsten en uitgaven structureel in balans zijn. De gemeente kwam als gevolg van deze maatregel met een uitgebreid herstelplan om dit nu en in de toekomst beter in de pas te laten lopen. Immers, Haaksbergen moet wel redelijk bestand zijn tegen onvoorziene tegenvallers de komende jaren én men moet ook de nodige investeringen kunnen doen.

Keuzes maken
De gemeente moest uiteraard ook de nodige harde keuzes maken om de uitgaven en inkomsten weer in balans te krijgen. Dit is zeker niet eenvoudig; zo trekken zorg en ondersteuning een zware wissel op de gemeentelijke begrotingen. Omdat inwoners simpelweg ook recht hebben op een bepaald niveau van zorg, is het lastig om deze kosten te beïnvloeden. Zeker nu we aankijken tegen een vergrijzende samenleving. Als gevolg moet dus gesneden worden in veel andere onderdelen. Om inwoners mee te laten praten organiseerde het college van Burgemeester en Wethouders afgelopen jaar diverse inspraakbijeenkomsten voor inwoners en organisaties. Zo werd gesneden in culturele subsidies en onderwijsinvesteringen werden op de lange baan geschoven. Daarnaast ging ook de OZB fiks omhoog om wat meer inkomsten te genereren.

Net resultaat
Het herstelplan lijkt dus vooralsnog te werken, hoewel de gemeente benadrukt dat er ook meevallers waren zoals de verkoop van bedrijfsgrond. Ook werd succesvol gewerkt aan het plan om meer inwoners uit de bijstand te krijgen. Op donderdag 17 juni buigt de gemeenteraad zich formeel over deze jaarstukken.

Meer berichten
 
Auto zoeker