Foto: Shutterstock.com

Vaccinatie-infrastructuur klaar: wanneer ben ik aan de beurt?

TWENTE - Afgelopen week is een belangrijke mijlpaal bereikt met betrekking tot de grootschalige coronavaccinatie: alle zes priklocaties in Twente zijn nu geopend. Als laatste werd afgelopen week begonnen met het vaccineren in de nieuwe locatie in Nijverdal. Het aanleggen van deze infrastructuur was een hele monsterklus.

De vaccinatielocaties zijn nu te vinden in Enschede, Almelo, Oldenzaal, Hengelo, Hof van Twente en Nijverdal. Hiermee kunnen alle Twentenaren in hun eigen gemeente of een buurgemeente gevaccineerd worden. Enschede heeft de grootste priklocatie, waar tot zo’n 2.500 vaccinaties per dag verricht kunnen worden. De meeste locaties zitten ergens tussen de 1.000 en 1.500 prikken per dag. Uiteraard is de belangrijke beperkende factor de beschikbaarheid van voldoende vaccins en prikkers.

Wanneer aan de beurt?
Momenteel is dé grote vraag die leeft bij veel Nederlanders: wanneer ben ik precies aan de beurt? Hoewel exacte data op dit moment nog niet te geven zijn, is er al wel een positieve lijn zichtbaar: iedere paar dagen kan een nieuwe groep mensen een afspraak maken. Zo konden afgelopen weekend mensen geboren in 1967 en 1968 een afspraak maken voor vaccinatie. U kunt dit het beste zelf in de gaten houden. In weer een typisch staaltje planning is het namelijk mogelijk om al wél een afspraak te maken wanneer u in een passende groep valt, maar nog géén uitnodigingsbrief ontvangen hebt. De beste informatiebron op dit vlak is de overkoepelende GGD GHOR: https://ggdghor.nl/thema/vaccinatie-tegen-coronavirus/. Hier kunt u de laatste ontwikkelingen lezen en wanneer u een afspraak kunt maken op basis van uw geboortejaar. De ambitie is om in juni/juli de meeste Nederlanders in ieder geval één prik te hebben gegeven.

Afspraak maken
Wanneer u een uitnodigingsbrief hebt gehad of aan de beurt bent op basis van uw geboortejaar, kunt u eenvoudig zelf een afspraak maken. U kunt dit doen via de website www.coronavaccinatie-afspraak.nl Om u wegwijs te maken in dit proces is ook hier een aparte informatiewebsite met duidelijke uitleg opgezet: www.uitlegprikafspraak.nl

Goede voorlichting
Logistiek is het een hele klus om een groot deel van de Nederlandse bevolking in zo’n relatief korte tijd te gaan vaccineren. De overheid en GGD’s schenken verder ook veel aandacht aan het goed en proactief informeren van mensen. Zo is er ook een aparte uitleg in duidelijke taal opgezet over het vaccinatieprogramma en de coronaregels, die te vinden is via https://corona.steffie.nl/nl/ Daarnaast kunt u uiteraard ook terecht bij de GGD Twente op www.ggdtwente.nl

Groot belang
De afgelopen maanden was er veel te doen over de veiligheid van de vaccins én de individuele afwegingen die mensen maken om zich al dan niet te laten vaccineren. Uiteraard is de hoop bij de GGD en overheid dat zoveel mogelijk mensen bewust kiezen om zich te laten vaccineren. Zo vormen zij immers ook een buffer rond mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden. Bovendien draagt vaccineren ook bij aan het verminderen van de druk op de zorg als geheel. De dalende trend qua het aantal ziekenhuisopnames lijkt dit te onderbouwen.

Meer berichten
 
Auto zoeker