Column: Einde regio Twente

“Vaarwel regio Twente. Gemeenten gaan efficiënter samenwerken” is de kop boven een verhaal over de reorganisatie van de regio Twente in Tubantia van maandag 3 mei jl. Twee jaar nagenoeg niets van de regio gehoord en nu een plan voor een totale reorganisatie, terwijl de huidige reorganisatie pas is afgerond of nog afgerond moet worden. Alles in stilte. 14 gemeenten moeten akkoord gaan. Haaksbergen toont zich kritisch, ze willen eerst een financieel overzicht. Heel slim van Haaksbergen, zeker gezien hun financiële positie. Het plan is de regio-organisatie af te bouwen en te vervangen door drie gemeenschappelijke regelingen. Eén voor de Gezondheid een tweede voor de Twenteboard (versterking regionale economie) en een derde voor Recreatie. Blijkbaar hadden ze aan 666 personeelsleden niet genoeg, maar zijn het inmiddels 1.000 personeelsleden in verband met corona bij de GGD. Welke taken heeft het personeel eigenlijk? 1.000 personeelsleden is gelijk aan een grote gemeente… Burgemeester Onno van Veldhuizen vindt dat er te vaak vergaderd wordt bij de regio met dikwijls dezelfde mensen en vindt dat dat anders moet. Hij verwacht veel van een vermindering van de diverse overleggen, die bij elkaar gevoegd kunnen worden. Als voorbeeld noemt hij de aanleg van een fietspad, zonder aansluitproblemen bij meer samenwerking. Alsof je daar een regionaal verband voor nodig hebt. Het aantal bestuurlijke commissies gaat van 21 naar 13. Tot zover Tubantia. Het college van Enschede legt de plannen voor aan de gemeenteraad met het besluit geen wensen of bedenkingen daarbij in te dienen. Daar trapt de gemeenteraad niet in. De raad komt met een zienswijze op de nieuwe plannen, vooral over de oprichting van Stichting Twente Board. Het ontbreekt namelijk aan een verantwoordingsrelatie tussen Twente Board en de gemeenteraden. Waarom nu deze reorganisatie? Daar past maar één antwoord op: de laatste reorganisatie heeft niet tot een efficiëntere werkwijze geleid. En wat doe je dan? Dan hef je de hele organisatie op en verdeel je de erfenis. Eén ding is zeker, de laatste maanden ontbrak het aan leiding bij de regio. Meer gemeenten tonen zich bij het nieuwe voorstel kritisch en komen ook met moties. In elk geval is de regio Twente de nek omgedraaid, door wie dan ook. Dat betekent dat voor de gemeenteraden nog veel onzeker is. Want wat wordt er over genomen van al hun moties en wensen? Hoe ziet het financieel plaatje eruit? Welke zeggenschap houden de gemeenteraden? Samenwerken is goed, de raden moeten niet alleen gebruikt worden voor de financiën en verder geen zeggenschap hebben.

Jan Visser

Meer berichten
 
Auto zoeker