Energiecoöperatie en Pure Energie dienen plan zonneparken in

HAAKSBERGEN - Energiecoöperatie Haaksbergen en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben twee vooroverlegplannen voor zonneparken bij de gemeente Haaksbergen ingediend. Beide initiatieven dingen mee naar de selectie van zonneparken die in een volgende fase een omgevingsvergunning mogen aanvragen. Het gaat om de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld.

Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie werken sinds 2019 samen aan de opwek van duurzame energie in de gemeente Haaksbergen. De Twentse herkomst van beide organisaties zorgt voor een goede gezamenlijke aanpak met veel aandacht voor de omgeving. Goed Noaberschap is belangrijk bij de werkwijze.

Natuur en landschap
De samenwerking heeft geleid tot het indienen van plannen voor twee zonneparken langs de N18; Zonnepark N18 Noord en Zonnepark N18 Eeltinkveld. Bij beide plannen is de omgeving in een vroeg stadium geïnformeerd en betrokken. De eerste gesprekken zijn in september 2020 gevoerd. Sinds begin dit jaar is voor beide zonneparken een werkgroep gestart. Ook is er bij beide plannen veel aandacht voor landschappelijke inpassing en ecologische verbetering.

Zonnepark N18 Noord

Het beoogde Zonnepark N18 Noord ligt bij de Schoolkaterdijk, tussen de Boscherbeek en de N347. Dit plangebied is 13,7 hectare groot. Hiervan wordt ongeveer 53 procent niet bebouwd met zonnepanelen maar gebruikt voor natuur en landschap. Het zonnepark zal ongeveer 10 procent van het jaarlijkse energiegebruik in de gemeente Haaksbergen opwekken.

Zonnepark N18 Eeltinkveld

Het idee voor Zonnepark N18 Eeltinkveld ligt langs de N18 ter hoogte van de Kerkweg en de Lintelerweg. Dit plangebied beslaat ca. 5,8 hectare. Hier wordt zo’n 38 procent gebruikt voor landschappelijke inpassing. Zo is er in het ontwerp een voedselbosstrook met een bankje opgenomen. Het toetsingscomité van de gemeente Haaksbergen gaat de plannen nu beoordelen, samen met andere ingediende voorstellen.

Meer berichten
 
Auto zoeker