Nieuwe inrichting Molenstraat gepresenteerd

HAAKSBERGEN - De Molenstraat in het centrum van Haaksbergen wordt aangepast naar de eisen van de huidige tijd. Zo wordt regenwater in de grond geïnfiltreerd, komen er meer en andere bomen en planten, energiezuinige verlichting en aansluitend aan de Markt een sfeervol pleintje.

De plannen voor de reconstructie van de straat zijn het afgelopen jaar ontwikkeld met een werkgroep bestaande uit onder andere centrumondernemers. Nu wil de gemeente graag weten wat álle omwonenden en winkeliers uit de Molenstraat vinden van het ontwerp en wanneer de werkzaamheden moeten starten. Hoe de straat er precies komt uit te zien staat nog niet vast. Daarover mogen omwonenden en winkeliers hun mening geven. Onderwerpen waarover ze kunnen meepraten zijn bijvoorbeeld de inrichting van het openbaar groen, oplossingen voor hoogteverschillen en de start van de werkzaamheden. Als het mogelijk is probeert de gemeente rekening te houden met de diverse wensen. De gemeente wil het Haaksbergse dorpshart graag aantrekkelijker maken voor bezoekers en bewoners. Daarvoor is samen met centrumondernemers en met steun van de provincie Overijssel het Actieplan Centrum opgesteld. Stapje voor stapje worden er verbeteringen aangebracht in het centrum die de sfeer ten goede komen. Onderdeel daarvan is de reconstructie van de Molenstraat. Bij de herinrichting van deze straat is goed gekeken naar ontwikkelingen met betrekking tot het klimaat, duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Deze spelen een belangrijke toekomstige rol.

Mooi en functioneel
De veranderingen in de Molenstraat zijn cosmetisch en functioneel van aard. Nu het klimaat verandert en Nederland vaker te maken krijgt met periodes van hitte en droogte, afgewisseld met hevige regenbuien moet daar op worden ingespeeld. Daarom komt er een infiltratieriool. Dat zorgt er voor dat regenwater de grond in gaat in plaats van naar de waterzuivering. De nieuwe bomen en planten in de straat zullen zorgen voor schaduw en verkoeling. Verder komen er onder meer energiezuinige lichtarmaturen en een duidelijke scheiding tussen rijbaan en voetpad. Een pleintje op een verhoging met bomen aan de kant van de Markt is de kers op de taart van het plan.

Meer berichten
 
Auto zoeker