Zeven initiatieven zonnevelden

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen stelde begin deze maand de nieuwe Beleidsregels Zonnevelden vast. Deze maakt het mogelijk om tot maximaal 40 hectare aan zonnevelden te realiseren. Er blijkt véél interesse om dit te doen!

De gemeente bood initiatiefnemers tot 16 april de gelegenheid om een vooroverlegplan in te dienen. Dit leverde inmiddels zeven concrete initiatieven op. Met het vooroverlegplan krijgen de indieners de gelegenheid om hun plan te laten voorzien van een voorlopig advies door een deskundig zoekcomité, zo laat de gemeente weten. Deze groep zal de plannen een score toekennen, waarbij de beste plannen uiteindelijk door gaan naar aanvraag van een omgevingsvergunning. Voor 14 mei dit jaar moeten de aanvragen omgevingsvergunning bij de gemeente binnen zijn. Hierna volgt de formele procedure. De gemeente Haaksbergen heeft samen met de andere Twentse gemeenten een grote ambitie vastgesteld: zij willen in 2050 graag geheel energieneutraal zijn. De gemeente wil dit bereiken met ergens tussen de 30 en 40 hectare aan zonnevelden, aangevuld met nog eens 22 hectare zonnepanelen op grotere daken in Haaksbergen en de plaatsing van vijf windturbines. Hoewel het draagvlak voor zonnepanelen aanzienlijk groter is dan dat voor windturbines, zijn ze helaas wel ook echt nodig volgens de Twentse gemeenten. De turbines leveren namelijk relatief veel stroom op met een relatief kleine voetafdruk.

De plannen
De gemeente heeft de ingediende plannen ook online geplaatst zodat u zelf ook wat kunt lezen over al deze initiatieven. Kijk hiervoor op de website www.haaksbergen.nl/duurzaam-opwekken. De plannen lopen sterk uiteen qua locaties en omvang. Zo zijn er initiatieven ingediend voor zonnevelden aan de Lintelerweg - compleet met voedselbos, wadi's en oplaadpunt voor elektrische fietsen - maar ook plekken bij de Kinkelerweg, Hegebeekweg, Zoddebeek, Eeltinkveld en Stegenhoek zijn ingediend. Hierbij is het overkoepelende uitgangspunt dat de zonnevelden een zo min mogelijke visuele invloed hebben op de omgeving; de zonnepanelen worden daarom ook 'omheind' door bijvoorbeeld bomen en ander groen.

Meer berichten
 
Auto zoeker