Foto: shutterstock.com

Haaksbergen start bestrijding van de eikenprocessierups

HAAKSBERGEN - De bestrijding van de eikenprocessierups in onze regio komt inmiddels op gang. Rond deze tijd kruipen de rupsen namelijk uit hun eitjes, waardoor gespecialiseerde bestrijders nu bezig zijn met sproeiwerkzaamheden. Deze maandag begon de eerste bestrijdingsronde. Doel is om zoveel mogelijk rupsen al vroeg te doden vóór ze volwassen worden en voor overlast zorgen. Hierbij moeten echter wel gerichte keuzes gemaakt worden.

Na de horrorzomer van 2019 hebben veel Twentse gemeenten ervoor gekozen om actiever in te zetten op het bestrijden van deze invasieve soort. De rupsenplaag nam jaar op jaar toe, wat zorgde voor grote overlast dat jaar. Eén volwassen eikenprocessierups heeft namelijk ruim 700.000 kleine brandharen. Deze kunnen zich door de wind makkelijk verspreiden. Zowel mens als dier kan er grote last van hebben, met onder meer irritatie aan de huid, ogen en luchtwegen als gevolg.

Geleerde lessen
Afgelopen jaar begon de gemeente Haaksbergen op tijd met preventieve bestrijding. Hierbij werd gebruik gemaakt van biologische bestrijdingsmiddelen. De gemeente behandelde eerder alleen de echte 'probleemplekken', maar tegenwoordig wordt de gehele bebouwde kom aangepakt. Wel is er een verschil in de behandeling van diverse locaties; zo wordt bij drukbezochte plekken twee keer onder handen genomen met een bacterie-middel wat zeer effectief is. Andere locaties worden twee keer behandeld met de aaltjes die inmiddels bekend zijn. De verwachting is dat er dit jaar hoe dan ook minder nesten zullen zijn dan voorgaande jaren. Als er toch nog overlast is, zullen deze nesten weggezogen worden.

Niet overal
De gemeente behandelt binnen de bebouwde kom alle eiken, maar buiten de bebouwde kom is dit een ander verhaal. Als gevolg van veranderde natuurwetgeving mag de gemeente niet meer bestrijdingsmiddelen inzetten in het buitengebied aangezien er kwetsbare, bedreigde vlindersoorten leven. Hier moeten vooral de natuurlijke vijanden, zoals vliegen, wespen en kevers, de rups bestrijden. Om deze bondgenoten te helpen werd al een grote diversiteit aan bloembollen geplant.

Meer berichten
 
Auto zoeker