Franciscusparochie zoekt naar PCI-leden

Franciscusparochie zoekt naar PCI-leden

BOEKELO/HAAKSBERGEN - De St Franciscus van Assisie parochie is op zoek naar nieuwe leden voor de Parochiële Caritas Instelling. Zij hopen binnen de gelederen enkele gedreven bestuursleden te vinden.

De PCI heeft een belangrijke taak die valt onder de dienstbare ambitie die de kerk heeft. Caritas is de praktische uitvoering van de naastenliefde: mensen helpen met bijvoorbeeld financiële noodhulp wanneer het nodig is, maar ook andere vormen van hulp en ondersteuning afhankelijk van de behoefte. Om dit uit te voeren heeft elke parochie een eigen Parochiële Caritas Instelling, waarvan het bestuur benoemd is door de bisschop. Zij opereren verder vrij zelfstandig en beheren een eigen vermogen. Uiteraard een en ander in goed overleg met het parochiebestuur en externe partners zoals de gemeenten en welzijnswerk. Zij zoeken nu bestuursleden; geïnteresseerden kunnen emailen naar secretariaat@franciscusparochie.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker