Overheid moet meer doen om jeugd te helpen in crisistijd

Overheid moet meer doen om jeugd te helpen in crisistijd

HAAKSBERGEN - De afgelopen tijd horen we veel over de grote impact die de coronacrisis heeft op jongeren. Het gemis aan structuur en sociale contacten breekt veel jongeren op. Dat er ‘iets’ moet gebeuren is inmiddels wel duidelijk, zo beargumenteren ook veel Nederlandse gemeenten. Haaksbergen stuurde samen met 150 andere gemeenten een brandbrief naar de Tweede Kamer over dit thema.

Eerder deze maand sprak de Tweede Kamer over deze brandbrief van de gemeenten en een bijbehorende motie. De collectieve wens bij gemeenten is om uiteindelijk een soort ‘Deltaplan Jeugd’ op te zetten om de jeugd door de crisis heen te helpen. Wethouder Antoon Poppelman van Haaksbergen was één van de ondertekenaars van deze brief.

Grote impact
De crisis heeft een grote impact op de jeugd, zo blijkt uit veel signalen die zowel op landelijk als lokaal niveau voelbaar zijn. De huidige situatie gooit namelijk vrijwel alle structuur voor deze groep in de war. Scholen zijn open en dicht bij willekeur, jongeren raken hun bijbaan kwijt, sport is ook niet meer wat het vroeger was, uitgaan kan nog steeds niet en onderling fysiek contact met leeftijdsgenoten is ook niet echt mogelijk. Dit alles heeft een grote mentale impact; meer jongeren kampen met depressieve gevoelens, agressiviteit en er zijn signalen van zorgwekkende ontwikkelingen zoals meer suïcidale gedachten bij jongeren. De noodzaak om op te treden is er dus.

Versoepelingen
Inmiddels gaan er landelijk signalen op om in ieder geval qua school weer wat meer structuur te bieden. Zo praat men momenteel over gedeeltelijke heropening van het middelbaar onderwijs medio maart, waarbij jongeren dan deels fysiek, deels digitaal les krijgen. Zo kan deze groep straks weer één of twee dagen per week naar school wat beter is voor leerprestaties, maar vooral ook voor het sociale contact.

Gemeentelijke rol
Uiteraard proberen gemeenten zoals Haaksbergen zo goed mogelijk een vinger aan de pols te houden bij wat er speelt onder de jeugd. Jongerenwerk speelt hier ook een rol in, maar ook hier zijn contactmomenten minder dan voorheen. De opzet van een groter, overkoepelend Deltaplan Jeugd vanuit de Rijksoverheid zou gemeenten hopelijk meer slagkracht en financiële middelen geven om jongeren lokaal weer een positief perspectief te kunnen bieden.

Meer berichten
 
Auto zoeker