Plan zoutwinning ligt nu ter inspraak
Foto: Shutterstock

Plan zoutwinning ligt nu ter inspraak

HAAKSBERGEN - De Twentse zoutindustrie is er eentje met een rijke geschiedenis. Op diverse plekken in de regio zien we ook nu nog deze mooie vorm van bedrijvigheid. De ambitie is ook in Haaksbergen zout te gaan winnen. Uiteraard is dit niet geheel onomstreden...

Nouryon, vroeger bekend als Akzo, wil graag in Haaksbergen de nodige infrastructuur aanleggen om twaalf cavernes voor zoutwinning op te kunnen zetten. Er komt dan een pompstation, twaalf cavernes en leidingen tussen Haaksbergen en de zoutfabriek in Hengelo.

Het proces
De zoutwinning gebeurt door middel van het proces oplosmijnbouw. Via boorgaten pompt men dan water in de grond, waardoor het zout in de zoutlagen oplost. Deze lagen liggen op zo'n 400 à 500 meter diepte en een laag is doorgaans zo'n 50 meter dik. Zo ontstaan ondergrondse cavernes, holtes gevuld met verzadigde pekel. Na het oppompen gaat dit naar de zoutfabriek in Hengelo. Door middel van indamping kan men dan het zout uit het water halen. De locatie voor zoutwinning komt ruwweg tussen Haaksbergen en Sint Isidorushoeve. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen doorloopt men ook een zogeheten MER-procedure, waarbij men kijkt naar de mogelijke milieueffecten die deze activiteit kan hebben.

Ter inspraak
De stukken zijn tot en met woensdag 3 maart voor belangstellenden in te zien bij de receptie van het Haaksbergse gemeentehuis. Daarnaast kunt u de plannen bekijken via: http://www.mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinninghaaksbergen Het indienen van zienswijzen kan schriftelijk of mondeling. Dit moet dan bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Niet onomstreden
Hoewel zoutwinning als industrie een lange geschiedenis heeft in Twente, is dit tegenwoordig niet geheel onomstreden. Zo is bodemdaling een niet ondenkbaar risico. Het Staatstoezicht op de Mijnen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft zelf al aan dat er 61 Twentse cavernes zijn die: "mogelijk instabiel worden in de nabije of verre toekomst" (https://www.sodm.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-zijn-de-risicos-van-zoutwinning-in-twente)

Meer berichten
 
Auto zoeker