Rob Welten verkozen tot beste bestuurder door De Roskam

Rob Welten verkozen tot beste bestuurder door De Roskam

HAAKSBERGEN - Een leuke opsteker voor burgemeester Rob Welten: hij werd door het weekblad De Roskam verkozen tot de beste bestuurder van Twente in 2020. Een bitterzoete erkenning, aangezien Haaksbergen ook in 2021 nog kampt met de nodige financiële en bestuurlijke uitdagingen.

Welten was uiteraard erg blij met deze erkenning. “Uiteraard is het heel mooi dat mijn werk in Haaksbergen wordt gewaardeerd. Ik voel me dan ook zeker vereerd”, aldus Welten. Wel benadrukte hij dat hij het wel echt ziet als een team-overwinning in plaats van een individuele prestatie. Als burgemeester ben je immers ook sterk afhankelijk van het functioneren van je college, de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en de samenleving als geheel. “En het is zeker mooi nieuws in deze coronatijd. Dat staat buiten kijf. Het is voor de buitenwereld niet onopgemerkt gebleven waar we hier in Haaksbergen mee bezig zijn.”

Werk aan de winkel
Het ‘waar we mee bezig zijn’ refereert in dit geval ook aan de grote financiële hersteloperatie waar Haaksbergen nog midden in zit. De gemeente staat ook dit jaar nog onder verscherpt financieel toezicht van de Provincie Overijssel. Wel is dit nu op eigen verzoek - de gemeente is ook volgens de Provincie Overijssel al goed op weg om de financiën op de rit te krijgen, maar het is een precaire situatie die nog onzekerder is door de lopende crisis. “We werken vooral aan herstel van vertrouwen en verbinding met de Haaksbergse samenleving. Daar is de focus op gericht. Daarvoor is wel nodig dat de basis op orde is, zoals financieel herstel en een stabiele en veerkrachtige organisatie. De mooie stappen die we gezet hebben in 2020 waren alleen mogelijk doordat we er in Haaksbergen samen de schouders onder zetten.”

Meer berichten
 
Auto zoeker