Reclamebelasting van start dit jaar

Reclamebelasting van start dit jaar

HAAKSBERGEN - Sinds 1 januari is het zover: ondernemers in het Haaksbergse centrum moeten vanaf nu reclamebelasting afdragen. Een extra kostenpost in een uitdagende tijd - maar ook eentje die zichzelf terug moet verdienen. De reclamebelasting zal namelijk gebruikt worden voor belangrijke nieuwe investeringen.

De Haaksbergse Ondernemers Vereniging en Stichting Haaksbergen Promotie vroegen de gemeente om deze belasting in te voeren en onder te brengen in een ondernemersfonds. De gemeente beheert dit en stelt via een subsidie het geld beschikbaar aan de SHP. Het invoeren van de reclamebelasting is een uitvloeisel van het lopende Actieplan Centrum. De gemeente en ondernemers willen graag samenwerken om de levendigheid in het centrum te verbeteren. Het geld uit het ondernemersfonds kan dan gebruikt worden voor evenementen, activiteiten en promotie in de brede zin.

Breed draagvlak
Concreet gaan nu zo’n honderd ondernemers 450 euro per jaar betalen voor dit fonds. Het is geld dat zij uiteindelijk dus weer terug moeten gaan zien. De investeringen moeten ervoor zorgen dat er meer mensen naar het Haaksbergse centrum kopen om inkopen te doen en hun euro’s uit te geven. Deze aanpak is al succesvol in veel andere Twentse gemeenten, waar ook gezamenlijke investeringen bekostigd worden vanuit bijvoorbeeld Bedrijven Investerings Zones (BIZ). Een aanpak die doorgaans goed werkt. Aanvankelijk zou de belasting al in april ingevoerd worden, maar als gevolg van de coronacrisis besloot de gemeente tot uitstel. De HOV heeft geen reden om te denken dat het draagvlak sindsdien afgenomen is, ook omdat juist de komende tijd meer bezoek belangrijk zal zijn.

Blijven investeren
Juist nu investeren is belangrijk om als Haaksbergse ondernemers collectief sneller en sterker uit de crisis te komen. Bij eerdere crisisperiodes zoals in 2008 leerde de ervaring dat zichtbaar blijven, blijven adverteren en blijven investeren belangrijk was om juist sterker uit de crisis te komen. Ondernemers konden zelfs nieuwe klanten werven op deze manier.

Meer berichten
 
Auto zoeker