Gemeente blijft op verzoek onder preventief toezicht

Gemeente blijft op verzoek onder preventief toezicht

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen blijft ook het komend jaar onder preventief toezicht staan van de Provincie Overijssel. Afgelopen week maakte de Provincie dit bekend. De gemeenteraad verzocht de Gedeputeerde Staten zelf om dit besluit.

De Provincie Overijssel speelt een toezichthoudende rol met betrekking tot gemeentelijke begrotingen; dit om te kijken of zij netjes omgaan met gemeenschapsgeld én of er een goede balans is qua inkomsten en uitgaven en de nodige stabiliteit op langere termijn. Verreweg de meeste gemeenten hebben dit altijd goed op orde. Alle 25 Overijsselse gemeenten hebben een begroting vastgesteld die voldoet aan de wettelijke eisen. Gedeputeerde Monique van Haaf benadrukt dat dit eigenlijk nergens gemakkelijk was: “Veel gemeenten hebben forse maatregelen moeten nemen om de kosten te drukken. Daarnaast zijn in veel gemeenten de belastingen gestegen. Ondanks de zware maatregelen zien wij dat dit nog niet leidt tot sluiting van voorzieningen als bibliotheken en buurthuizen. Het sociaal domein blijft financieel een lastige opgave. Hier zijn vaak taakstellingen opgelegd, die het komend jaar moeten worden gerealiseerd.”

Goed op weg
Haaksbergen is goed op weg uit om het financiële dal te klimmen, maar het evenwicht is dusdanig fragiel dat het toezicht van de Provincie Overijssel toch nog even wenselijk blijft. “Met een sluitende begroting en meerjarenraming en de aanzuivering van het eigen vermogen laat de gemeente een enorme inspanning zien. Desondanks is het evenwicht wankel. De gemeenteraad heeft daarom gevraagd of het verscherpte toezicht waaronder de gemeente in 2020 valt, kan worden gehandhaafd. Wij hebben hiermee ingestemd”, aldus Van Haaf.

Bredere uitdagingen
Haaksbergen kampt net als veel andere gemeenten wel met grotere uitdagingen op dit moment. Uiteraard de bekende alsmaar stijgende kosten voor werk, inkomen en zorgtaken van de gemeenten speelt een grote rol. De Provincie Overijssel uitte al vaker zorgen richting het Rijk over dit probleem. Gemeenten moeten steeds meer geld uittrekken voor deze taken, waardoor andere uitgaven onder druk staan. Daarnaast zal ook de huidige coronacrisis een zekere impact hebben op gemeentelijke inkomsten en uitgaven.

Meer berichten
 
Auto zoeker