Ook in de toekomst samen investeren in de BIZ?

HAAKSBERGEN - Ondernemers op bedrijventerrein ‘t Varck - Brammelo hebben deze week hun stemronde voor voortzetting van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) afgerond. Van 2 tot en met deze woensdag 18 november kon gestemd worden. Op het moment van schrijven is de uitslag nog niet bekend.

Het bedrijventerrein heeft al bijna vijf jaar zo’n BIZ. Dit is een stukje beleid waarbij ondernemers in een bepaald gebied - in dit geval het bedrijventerrein - verplicht worden om allemaal bij te dragen aan een potje voor gezamenlijke investeringen. Het is dus eigenlijk een soort vrijwillige extra belasting, waarbij ondernemers in meerderheid beslissen over het heffen. De gedachte is dat vanuit dit fonds investeringen gedaan kunnen worden waar álle bedrijven baat bij hebben, zonder dat enkelen meeliften en niet bijdragen aan zo’n fonds.

Mooie resultaten
Omdat het hierbij gaat om een semi-vrijwillig, semi-dwingend concept is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is onder de ondernemers en dat er ook voldoende zichtbare resultaten behaald zijn de afgelopen jaren. De afgelopen jaren zijn er diverse mooie investeringen gedaan. Zo werd er betere camerabewaking gerealiseerd, werden er AED’s opgehangen, waren er meer veegrondes dan normaal en er werd een open bedrijvendag georganiseerd. De gemeente spreekt ook zelf van een goede samenwerking met het bestuur van de BIZ en staat dan ook positief tegenover hun toekomstige plannen. Om sturing te geven aan verdere ambities werd hiervoor een meerjarenplan opgezet.

Toekomstplan
In het meerjarenbeleidsplan zijn diverse speerpunten opgezet voor de komende vijf jaar. Onder meer het uitvoeren van het project Keurmerk Veilig Ondernemen, het in stand houden van de camerabewaking, afspraken met de gemeente over het onderhoud en beheer van het industrieterrein, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het organiseren van collectieve inkoopvoordelen voor bedrijven op het terrein.

Stemronde
Via de gemeente konden ondernemers stemmen op de BIZ. Wanneer de stemmen geteld zijn zal duidelijk worden of deze brede toekomstige ambities wederom samen gerealiseerd kunnen worden. De ervaring leert in andere BIZ-gebieden en andere gemeenten dat over het algemeen ondernemers enthousiast reageren op de vraag over het voortzetten van deze BIZ’s. De gemeente stelde vooruitlopend op de stemming al wel de benodigde verordeningen op om dit voort te zetten.

Meer berichten
 
Auto zoeker