Sportakkoord Haaksbergen gaat ondanks corona van start

Sportakkoord Haaksbergen gaat ondanks corona van start

HAAKSBERGEN - De uitvoerende fase van het lokale sport- en beweegakkoord is begonnen. Door corona duurde het iets langer dan gehoopt, maar inmiddels hebben alle 23 deelnemende Haaksbergse organisaties hun handtekening gezet onder deze brede ambitie. Wat willen zij de komende jaren samen bereiken?

Naast de sportverenigingen zijn er ook andere beweegaanbieders, onderwijsinstelling, Eerste Lijnszorg Haaksbergen, Wijkracht en de gemeente zelf betrokken bij het akkoord. Sport en bewegen in het algemeen zijn namelijk niet alleen een doel op zich qua de gezondheid, maar dragen ook bij aan thema’s zoals het mentale welbehagen, participatie van diverse doelgroepen en het versterken van de sociale cohesie binnen de Haaksbergse gemeenschap.

Iedereen kan sporten
Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat iedereen toegang moet hebben tot passend sport- en beweegaanbod, zo ook mensen met een beperking in de brede zin. Haaksbergen streeft ernaar dat alle sport- en beweegaanbieders goed toegankelijk zijn en een positieve sportcultuur aanbieden. Bovendien vindt de gemeente dat ook alle kinderen kansen moeten krijgen voor sportbeoefening en beweging. Hetzelfde gaat op voor senioren.

Sportakkoord
Omdat de doelen op zich dus al erg breed zijn draagt een sport- en beweegakkoord bij aan het draagvlak onder deze ambities. Om tot dit document te komen ging een sportformateur in gesprek met al deze partners om te horen welke onderwerpen er leven en wat onderdeel moet worden van het akkoord. Dit aspect van het proces liep helaas dus vertraging op als gevolg van de lopende crisis, maar uiteindelijk staan er een groot aantal handtekeningen onder het akkoord wat een goed draagvlak garandeert.

Volgende stap
Nu gaat men naar de uitvoerende fase van het akkoord, waarbij ingezet zal worden op speerpunten die passen binnen een vijftal overkoepelende thema’s. Dit zijn inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur en vaardig in bewegen. Haaksbergen is met veel van deze punten al langer bezig, zo benadrukt ook wethouder Poppelman: “We beginnen niet op nul. We hebben geweldige sportfaciliteiten en talrijke prachtige plannen en initiatieven, zoals op de Greune en Park Groot Scholtenhagen. Bovendien wordt er al heel goed samengewerkt tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, zorg, profit en non-profit”.

Meer berichten
 
Auto zoeker