Erfcoaches zijn van groot belang

TWENTE - De Erfcoaches die sinds afgelopen jaar ingezet worden in diverse Overijsselse gemeenten hebben een grote toegevoegde waarde.

Zij worden ingezet vanuit het provinciale project Toekomstgerichte Erven. Al veel inwoners van het buitengebied hebben stappen gezet die zij anders niet zouden ondernemen. De resultaten zijn dusdanig positief dat er besloten is om de erfcoaches ook in 2021 in te laten zetten.

Toegevoegde waarde
De erfcoaches gaan in gesprek met erfeigenaren over de opgaves en vragen waar zij mee zitten voor de toekomst. Dit kan heel divers zijn. Bijvoorbeeld wanneer een agrarisch bedrijf toekomstbestendig wil worden of juist wil stoppen om andere activiteiten te ondernemen. Maar ook op het gebied van bijvoorbeeld asbestverwijdering en andere thema’s kunnen zij goed adviseren. Deze keukentafelgesprekken tonen aan dat er echt een duidelijke toegevoegde waarde is voor deze personele inzet; het zijn open gesprekken waar vaak veel op tafel komt. Bovendien zijn de erfcoaches geheel onafhankelijk en gaan in vertrouwen en anoniem om met de besproken onderwerpen. Wie meer informatie wil kan kijken op de vernieuwde website www.erfcoach.com

Meer berichten
 
Auto zoeker