Foto: Shutterstock.com

Column Borbala: De rechten van het kind staan voorop

TWENTE - Altijd gedacht dat we er uit waren, nu in de 21ste eeuw; mannen en vrouwen hebben gelijke rechten. We zijn verschillend wat fysieke en mentale kracht betreft, maar dat wil niet zeggen dat we geen gelijke rechten hebben.

Tot mijn verbazing las ik afgelopen week dat een oud-kinderrechter een pleidooi heeft gehouden voor het verplichten (gedwongen) van anticonceptie bij een groep vrouwen waarvan men vindt dat ze niet in staat zijn kinderen op te voeden. Vrouwen die te kampen hebben met verslavingsproblematiek, psychische aandoeningen of een verstandelijke handicap hebben. En vrouwen waarvan kinderen gedwongen uit huis waren geplaatst. Ook vrouwen die werken in de prostitutie. Deze oud-kinderrechter is lid van de expertgroep “Beraadgroep verplichte anticonceptie”. Verder is Heleen Dupuis, oud VVD lid, ook medeondertekenaar van het pleidooi, welke naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Ik ga er vanuit dat het bedacht is met goede bedoelingen. Maar zijn goede bedoelingen ook altijd eerlijk en terecht. Waarom vrouwen, omdat zij de kinderen kunnen baren? Het is toch veel makkelijker en zelfs goedkoper om te kiezen voor dezelfde groep mannen, zij kunnen dan geen kinderen meer verwekken. Er zijn geen cijfers bekend die de noodzaak van dit voorstel kan onderbouwen, het gaat hier dus om inschattingen. Het wel of niet laten steriliseren van groepen mannen en/of vrouwen kunnen we misschien beter bij de ouders c.q. zorgverleners laten. Bespreek wat beter is voor het toekomstige kind.

Mannen zijn verplicht om alimentatie te betalen voor elk kind dat hij verwekt, dat is niet zo moeilijk. Maar doen ze dit? Door DNA afnemen is dit vast te stellen. Actie zoals beslag leggen op het salaris of de uitkering te korten. Nu is het de vrouw die een abortus moet ondergaan, dit doet ze echt niet voor de lol. Het is het de vrouw die het kind meestal opvoedt, haar familie die zowel financieel en fysiek en mentaal de vrouw en het kind of kinderen moet ondersteunen. Er wordt dan gezegd: ze was zo stom om er in te trappen, ze had beter moeten weten en nog veel meer clichés. Maar de vader wordt nooit ter verantwoording geroepen. Is hij niet “medeplichtig”, heeft hij geen verantwoording ten aanzien van het kind? Als ik dit pleidooi ook eens naar de Tweede Kamer stuur, kan er veel armoede en kinderleed voorkomen worden.

Borbala,
correspondent

Meer berichten
 
Auto zoeker