Onttrekkingsverboden zijn weer ingetrokken

Onttrekkingsverboden zijn weer ingetrokken

TWENTE - Het Waterschap Vechtstromen heeft zondag de onttrekkingsverboden voor openbare vijvers en rondom kwetsbare natuurgebieden weer ingetrokken. De regen van de afgelopen weken heeft veel gedaan om de grondwaterstand weer wat te herstellen.

In de zomer werden onttrekkingsverboden ingesteld vanwege aanhoudende droogte. Hierbij mogen onder meer agrariërs geen water gebruiken voor het beregenen van hun gewassen, omdat dit zorgt voor problemen zoals een matige waterkwaliteit. De regenval van de afgelopen tijd zorgde voor een afname van het neerslagtekort waardoor ook het oppervlaktewater en de grondwaterstand weer herstelt. Dit betekent niet dat er zonder meer weer oppervlaktewater gebruikt mag worden voor beregening. De standaard beregeningsregeling blijft gewoon van kracht. Dit omvat dat er geen oppervlaktewater onttrokken mag worden als de eerste benedenstroomse stuw geen water meer afvoert. Stilstaand water zorgt namelijk voor een matige waterkwaliteit.

Langzaam herstel
Het herstel van het grondwater ging relatief langzaam. Er is nog wel steeds een neerslagtekort, in Twente nog zo’n 254 millimeter. Gemiddeld - gemeten 1987 tot 2019 - was dit rond deze tijd zo’n 50 millimeter. Het Waterschap Vechtstromen blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden. Zij houden hierover ook contact met onder meer landbouw- en natuurorganisaties en de andere waterschappen. De nadruk voor de komende tijd ligt op het veilig vasthouden van zoveel mogelijk water. Dit moet dan zorgen voor verder herstel van de grondwaterstanden. Het Waterschap Vechtstromen hanteert een apart zomer- en winterpeil. In de winter staan de kleppen van stuwen lager om zo water af te kunnen voeren tijdens regen. Nu staan de kleppen nog hoog om dit vast te houden.

Meer berichten
 
Auto zoeker