Saxion helpt Domijn met verduurzamen

ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - Domijn en Saxion tekenden vorige week een samenwerkingsovereenkomst. De corporatie wil het verduurzamen van woningen slim en efficiënt aanpakken. Voor het vinden van innovatieve oplossingen is de hulp van onderzoekers en studenten van Saxion zeer welkom.

Het weer wordt extremer. Temperaturen bereiken recordhoogten en regenbuien zijn zó hevig dat straten en tunnels onder water komen te staan. Vanuit het klimaatakkoord zijn woningcorporaties verplicht maatregelen te nemen. Vóór 2050 moeten alle woningen energieneutraal zijn. Daarnaast wordt ingezet op circulair en klimaatadaptief bouwen. Dat wil zeggen dat zo veel mogelijk materialen een tweede leven krijgen en dat woningen zo worden aangepast dat het ook bij extreem weer prettig wonen is. Wilma van Ingen, directeur-bestuurder Domijn: “Onze doelen zijn helder. Maar de opgave is enorm. Verduurzamen kost veel tijd én geld. Tegelijkertijd is betaalbaar, goed en gezond wonen voor onze huurders het allerbelangrijkste. Om die opgave in verduurzamen en vereisten voor de huurder goed te combineren, zoeken we slimme oplossingen voor onze renovatie-, bouw- en onderhoudswerkzaamheden. Daar is meer kennis en onderzoek voor nodig. Daarom zijn we blij met de samenwerking met Saxion. Onderzoekers en jonge mensen die meedenken over hoe te verduurzamen zónder de betaalbaarheid voor onze huurders uit het oog te verliezen. Samen kunnen we goede, doordachte stappen zetten.”

Bewoner centraal
Domijn gaat nauw samenwerken met het lectoraat Sustainable Building Technology (SBT) van Saxion. SBT richt zich in haar onderzoeken op gebouwen en stelt daarbij de bewoner centraal. Dit levert oplossingen in de bouw- en installatietechniek die zorgen voor meer comfort, een CO2-neutraal energieverbruik en een gezond binnenklimaat. Lector Christian Struck: “Als onderzoekers met focus op de praktijk bedenken en maken wij oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering. Met woningcorporatie Domijn kijken we welke economisch haalbare renovatiestrategieën wij op grote schaal kunnen toepassen. Klanttevredenheid en vermindering van CO2-uitstoot staan hierbij voorop.’’ SBT en Domijn werkten eerder al samen. De samenwerking krijgt nu een structureel karakter. De partijen pakken samen projecten op en delen kennis door bijvoorbeeld gastcolleges en een vraagbaak.

Meer berichten
 
Auto zoeker