Schuren en schuttingen weg boven gasleiding Stiegert

HAAKSBERGEN - De gemeente gaat binnenkort samen met de Gasunie in gesprek met bewoners van de Stiegert. Aanleiding is de bebouwing die de afgelopen jaren door bewoners bovenop de gasleiding is geplaatst. Helaas voor hen: dit moet allemaal weg.

In 2011 en 2012 sloot de gemeente overeenkomsten met de woningeigenaren die kleine percelen openbaar groen konden huren van de gemeente om bij hun achtertuin te voegen. Maar in de huurovereenkomsten werd specifiek aangegeven dat de grond slechts als siertuin gebruikt mocht worden en dat rekening gehouden moest worden met aanwezigheid van een gasleiding. Klaarblijkelijk kwam de boodschap niet over bij enkele bewoners, want er zijn toch schuren en schuttingen geplaatst op deze grond.

Problematisch
De gemeente gaf in de overeenkomst aan dat de grond vrij moest blijven van bebouwing en dat de leiding vrij toegankelijk moest zijn voor controle en onderhoud. Deze specifieke gasleiding voorziet heel Haaksbergen van gas. Het plaatsen van bebouwing op of naast de gasleiding is dan ook niet toegestaan. Sterker nog: er had ook echt een lek kunnen ontstaan bij de bouw en plaatsing van schuren en schuttingen.

Gesprekken
De komende tijd gaat de gemeente dus in gesprek met de negen betrokken aanwonenden om te kijken naar oplossingen. Uitgangspunt is in principe dat de leiding altijd toegankelijk moet zijn. In het geval van echte bebouwing zou dit dus wel eens concreet gesloopt moeten worden om te voldoen aan de voorwaarden. De gemeente snapt dat het geen prettige boodschap is, maar veiligheid van deze gasvoorziening zijn het allerbelangrijkste.

Meer berichten
 
Auto zoeker