Gemeente koopt Kulturhus weer terug voor schone lei

HAAKSBERGEN – Het college van B&W wil het bibliotheekpand en de inventaris van de bibliotheek terugkopen van de Stichting Kulturhus Haaksbergen in ruil voor kwijtschelding van een deel van de leningen en openstaande vorderingen. Dit maakt de weg vrij voor de Coöperatie De Kappen om het Kulturhus te gaan exploiteren. Doel van dit alles is behoud van de bibliotheek en het theater voor Haaksbergen.

Als de gemeente niets doet, dan komt er op een gegeven moment een einde aan de activiteiten in het Kulturhus, zo is de vrees van de gemeente. Het Kulturhus kampt met dusdanig slechte financiën dat dit onafwendbaar zou zijn. De gemeente ziet dan niets meer terug van het geld dat ze nog tegoed heeft van de stichting én Haaksbergen zou dan de voorzieningen kwijt zijn. Maar het college wil deze juist voor Haaksbergen behouden, met medewerking van de coöperatie. Vorig jaar kwamen enkele betrokken Haaksbergenaren (die zich verenigden in BUIN) met het voorstel voor een andere organisatievorm: een coöperatie om gebruikers van het Kulturhus meer te betrekken. Dat idee is vervolgens verder uitgewerkt en resulteerde in een ondernemersplan. De nieuwe organisatie moet volgens dit ondernemersplan veel multifunctioneler worden met een beter evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Vrijwilligers blijven een belangrijke rol houden en Haaksbergse inwoners en organisaties moeten meer dan nu betrokken worden.

Verder zonder schulden
Het ondernemersplan van de coöperatie gaat uit van huur van de bibliotheek en het theater van de gemeente. De gemeente verhuurt het theaterdeel nu nog aan Stichting Kulturhus Haaksbergen. Het naastliggende pand waarin de bibliotheek is gevestigd is eigendom van de stichting. Voor de aankoop daarvan heeft de gemeente enkele jaren geleden geld geleend aan de stichting. Sinds 2019 is het de stichting niet gelukt om de huur, rente en aflossing te betalen. Voor de coöperatie is het belangrijk met een schone lei te beginnen, zonder de (schulden)last van de voorganger. De gemeente wordt daarom nu weer eigenaar van het pand. In ruil daarvoor vervallen de leningen en vorderingen. De gemeenteraad moet hier nog wel definitief mee akkoord gaan.

Meer berichten
 
Auto zoeker