Gemengd beeld bij gemeentelijke financiën

HAAKSBERGEN - De gemeente heeft de balans opgemaakt over de eerste helft van dit jaar. De gemeenteraad stelt op 30 september deze Eerste Bestuursrapportage 2020 vast; dit is een belangrijke financiële graadmeter. De gemeente kampte de afgelopen jaren al met forse uitdagingen op dit vlak. Ook nu is het beeld gemengd te noemen.

Het jaar 2020 staat voor Haaksbergen zoveel mogelijk in het teken van financieel herstel. Dit zal dus hoe dan ook een hele uitdaging worden gezien de lopende crisis en de bijbehorende schommelingen qua inkomsten en uitgaven. Haaksbergen begon het jaar met een domper; de gemeente kwam onder preventief toezicht van de Provincie Overijssel te staan. Haaksbergen kon als enige gemeente geen sluitende begroting indienen en kampte met structurele tekorten van drie miljoen euro. In november vorig jaar werden dan ook al harde keuzes gemaakt over lastenverzwaringen en beleidskeuzes. Het is niet de eerste keer dat Haaksbergen onder preventief toezicht staat; ook in 2013 kwam men onder preventief toezicht, toen duurde dit ruim drie jaar.

Herstel
De gemeente verwacht op basis van de begroting 2020 dit jaar 1,2 miljoen euro meer uit te geven dan er binnenkomt. De eerste bestuursrapportage gooit daar nog eens 43.000 euro bovenop. De gemeente is desondanks niet ontevreden; het lukt grotendeels om financiële tegenvallers op te vangen met gunstige resultaten.

Tegenvallers
De grootste tegenvaller voor Haaksbergen zijn de hogere kosten voor afvalverwerking. Zo ziet de verwerker dat het verpakkingsafval (plastic, drankenkartons en blik) nog te vaak vervuild is met ander afval zoals GFT en restafval. Hierdoor kan dit niet goed gerecycled worden, waardoor de kosten hoger zijn. Dit terwijl goede recycling juist geld op moet leveren. Het is niet een uniek Haaksbergs probleem; ook in andere gemeenten ziet men dit. Haaksbergen wil hier met meer voorlichting verbetering in brengen. Uiteraard heeft ook de coronacrisis een invloed op de gemeente. Hoeveel is echter nog niet duidelijk; dat hangt af van de economie, werkloosheid, hoeveelheid uitkeringen en andere factoren.

Meer berichten
 
Auto zoeker