Foto:

Bewonersavond zonne-energie in De Kappen

HAAKSBERGEN - Volgende week donderdag, 9 juli, is in theater De Kappen een bewonersavond over het thema duurzaamheid. Haaksbergenaren kunnen hier met de gemeente in gesprek over de laatste ontwikkelingen.

De gemeente Haaksbergen hecht een grote waarde aan duurzaamheid. Het terugdringen van energieverbruik bij inwoners, ondernemers en organisaties gaat steeds beter. Tegelijk ligt er ook een grote opgave om energie steeds duurzamer op te wekken. Zo is ook Haaksbergen deelnemer in de bredere Twentse energievisie.

Input welkom
De gemeente wil inwoners graag actief mee laten denken over de toekomstige invulling van dit thema en de rol die zij hier zelf in kunnen en willen spelen. Inspraak is ook erg welkom als het gaat om grotere plannen, zoals de realisatie van zonnevelden en de locaties waar deze kunnen komen. De gemeente kijkt nu als eerste naar zonne-energie; later zal ook gekeken worden naar andere opties zoals bijvoorbeeld windturbines of biomassa. De reden dat vooral zonne-energie nu even centraal staat is omdat we hiermee al goed op weg komen qua de energieopgave en dit het minst omstreden is.

Meer bijeenkomsten
De gemeente organiseerde eerder al een drietal bijeenkomsten waar zo'n honderd inwoners en ondernemers meegepraat hebben. Mede op basis van deze input ligt er nu een voorlopig Beleidskader Zon. Over de hoofdlijnen van dit document wil de gemeente graag met u in gesprek. Zij hopen niet alleen zaken terug te koppelen met de eerdere insprekers, maar ook zeker inwoners die tot nu toe nog niet meegepraat hebben. Inspraak is namelijk echt een wisselwerking. Verder zal de gemeente ook de planning voor de komende periode bespreken en de manieren waarop inwoners kunnen participeren.

Aanmelden
Op donderdag 9 juli staan een tweetal sessies op het programma met maximaal 60 mensen per sessie. De eerste bijeenkomst is van 19.00 tot 20.00 uur, met inloop vanaf 18.45 uur. De tweede bijeenkomst is van 20.30 tot 21.30 uur, met inloop vanaf 20.15 uur. Aanmelden via mijn.haaksbergen.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker