Onderzoek impact corona: hoe gaat het met de Twentenaren?

Onderzoek impact corona: hoe gaat het met de Twentenaren?

TWENTE - Het lijkt beter te gaan met de Twentenaren. Er zijn minder mensen angstig, somber, gestrest en eenzaam. Ook lijken er meer mensen het bewegen en sporten weer op te hebben gepakt. Dit blijkt uit de tweede peiling van het landelijk onderzoek van GGD Twente in samenwerking met het RIVM en andere GGD-en.

Als we de resultaten van de eerste peiling van eind april vergelijken met de peiling van eind mei, dan zien we een aantal verbeteringen in de psychosociale gezondheid van Twentenaren. De sterkste verbetering is te zien bij het hebben van gevoelens van angst. Eind april gaf 34% van de Twentenaren aan zich (veel) meer angstig te voelen in vergelijking met de periode voor de corona-maatregelen. Eind mei is dit 16%. Een daling zien we ook bij het somber voelen (van 24% naar 19%), gevoelens van stress (van 29% naar 25%) en gevoelens van eenzaamheid (van 23% naar 19%).

Andere veranderingen
Er is ook een verandering zichtbaar in hoeveel Twentenaren bewegen. Eind april gaf ongeveer de helft aan minder te bewegen en te sporten, in vergelijking met de periode voor de corona-maatregelen. In april is dit gedaald naar 39%. Bij roken en alcoholgebruik is een omgekeerde trend zichtbaar. Er zijn meer Twentenaren die aangeven (veel) meer alcohol te zijn gaan drinken (+5%) en meer rokers geven aan (veel) meer te zijn gaan roken (+5%).

Draagvlak maatregelen
Het draagvlak om de hygiëne maatregelen op te volgen, blijft hoog (rond 90%). Wel is er een afname van het draagvlak rondom de meer sociale maatregelen te zien; het draagvlak om 1,5 meter afstand te houden, en om zo min mogelijk op bezoek te gaan, zijn het sterkst gedaald (-14% en -23%). Het draagvlak om zo min mogelijk bezoek te ontvangen ligt in Twente lager dan in de rest van Nederland.

Bereidheid tot vaccinatie
Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd of zij zich zouden laten vaccineren. Ongeveer twee derde van de Twentenaren geeft aan zich te willen laten vaccineren, bijna een kwart weet het nog niet en 10% geeft aan zich niet te willen laten vaccineren.

Volgende peiling
Regelmatig wordt er een vragenlijst uitgezet om trends te kunnen volgen. De volgende peiling zal begin juli uitgevoerd worden. Op ggdtwente.nl kunt u zich aanmelden voor het GGD panel. U krijgt dan een uitnodiging om deel te nemen aan het volgende Corona-onderzoek.

Meer berichten
 
Auto zoeker