Meer regionaal riet op de Overijsselse daken

Meer regionaal riet op de Overijsselse daken

TWENTE - Onze regio heeft veel mooie boerderijen met historisch rieten dak. Maar het behouden van deze historische boerderijen is een kostbare aangelegenheid. Om eigenaren tegemoet te komen én tegelijk het gebruik van Nederlands riet te stimuleren is een nieuw project opgezet.

Onder de noemer 'Riet uit de Regio' zijn de IJsselacademie, Monumentenwacht, Overijsselse boerderijenstichtingen en de riettelersverenigingen in de kop van Overijssel begonnen met een mooie samenwerking.

Sleutelmoment
Een belangrijk moment voor het voortbestaan van historische boerderijen is de vervanging en groot onderhoud aan het rieten dak. Dit is doorgaans duur, waardoor eigenaren niet zelden kiezen voor goedkopere alternatieven waardoor het historische karakter verloren gaat. Een nieuw rieten dak geeft 30 tot 40 jaar plezier. De partners wijzen ook op de positieve effecten van het gebruik van Nederlands riet uit de Weerribben-Wieden. Een kwalitatief goed product uit de Overijsselse achtertuin is immers duurzamer dan riet importeren vanuit Oost-Europa of China. Bovendien draagt een groter gebruik van regionaal riet bij aan het in stand houden van ambachten zoals rietsnijden en het behoud van het natuurgebied.

Subsidie
Om het gebruik van regionaal riet te stimuleren worden diverse acties opgezet. Onder meer excursies naar de rietlanden komende winter. Verder kunnen boerderijeigenaren concreet een bijdrage krijgen van 7,50 euro per vierkante meter tot maximaal 1.500 euro, wanneer zij kiezen voor regionaal riet. Deze bijdrage aanvragen kan tot 1 juli via www.ijsselacademie.nl.

Meer berichten
 
Auto zoeker