Europese Unie moet meer doen voor midden- en kleinbedrijf

TWENTE - De Europese Unie moet meer doen om het midden- en kleinbedrijf te helpen tijdens deze grote economische crisis. Dit is de oproep van Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum, in een reactie op de crisisherstelplannen die de EU eerder presenteerde.

In deze plannen wordt het midden- en kleinbedrijf nauwelijks genoemd. Wat toch wel opmerkelijk is, als je bedenkt dat tweederde van alle banen binnen Europa valt binnen het MKB. Veel van deze bedrijven zijn echte familiebedrijven, wat we zeker in Twente ook nog veel zien. "Mijn advies is om het MKB te helpen met kapitaalsteun, zodat het eigen vermogen van de bedrijven wordt versterkt. Nieuwe leningen helpen het MKB van de regen in de drup; zij vormen een rem op banengroei, innovatie en investeringen. Waarom koopt de overheid wel aandelen van luchtvaartmaatschappijen, maar blijft kapitaalsteun voor MKB-bedrijven achterwege?"

Meer betrokkenheid
Van Hijum proeft eigenlijk ook een beetje dat er weinig affiniteit binnen de Europese Commissie is voor de kleinere bedrijven. Het beleid is onvoldoende gericht op deze tak. Hij zou graag zien dat MKB-bedrijven rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot Europese middelen via regionale netwerken waarin overheden, bedrijfsleven, onderwijs en kenniscentra samenwerken. Europa moet ook echt regionaal investeren in zaken zoals de voor Twente belangrijke bouw- en infrastructurele sector, maar ook in de komende energietransitie waarvoor eveneens grote stappen gezet zijn in de regio. Verder zou het bedrijfsleven beter beschermd moeten worden tegen oneerlijke concurrentie van buiten de EU, door hierover afspraken te maken in handelsverdragen.

Meer berichten
 
Auto zoeker