Stedeling gaat minder snel de confrontatie aan met de buren

OLDENZAAL - Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam deze week met een becijfering die we in Twente als een open deur ervaren: mensen in de steden spreken elkaar minder snel aan op onwenselijk gedrag dan op het platteland.

Het CBS baseert zich hierbij op de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2019. Ruim 135.000 mensen van 15 jaar en ouder vulden een vragenlijst in met stellingen over de sociale samenhang in de eigen woonbuurt. Ook het mensen durven aanspreken op onwenselijk gedrag kwam hierbij aan bod. Het blijkt dat inwoners van het platteland vaker mensen aan durven te spreken op onwenselijk gedrag dan stedelingen; 53 procent tegenover 40 procent in zeer stedelijke gebieden. De oorzaken van de verschillen laten zich raden. Mensen kennen elkaar simpelweg beter op het platteland en daardoor is het makkelijker om iemand op gedrag aan te spreken. Ook de mate van sociale controle ligt doorgaans hoger. Dit vertaalt zich ook in een fiks hogere tevredenheid van plattelanders qua sociale samenhang. Ruim de helft van hen geeft aan dat ze in een prettige buurt wonen, ten opzichte van 1 op 3 bij de stedelijke bevolking.

Winst te behalen
Aan de andere kant van deze medaille is er ook een les te leren voor de Twentse stedeling: spreek elkaar juist aan op onwenselijk gedrag. Helaas is het een gegeven dat we nu vaker uit de hand lopende burenruzies zien als gevolg van de coronacrisis. Vaak komen dingen tot uitbarsting die al veel eerder aangekaart hadden moeten worden als goede noabers. Hoe groot je stad ook is, je directe buren moet je eigenlijk gewoon aan kunnen spreken op onwenselijk gedrag.

Meer berichten
 
Auto zoeker