Concept-RES aangeboden

TWENTE - Het was een mooi moment; de oplevering van Twente's concept-Regionale Energie Strategie. De afgelopen maanden hebben de diverse gemeenten zich sterk ingezet om samen te komen tot een overkoepelend plan voor energiebesparing en duurzame opwekking van energie.

Het vaststellen van het concept ging niet zonder slag of stoot. Er zijn immers veel duurzame energievormen met allemaal hun eigen voor- en tegenstanders. Dat er toch een breed gedragen concept ligt is dan ook al een overwinning op zich. In de visie spreekt Twente een grote ambitie uit. In 2030 moet de helft van het huidige elektriciteitsverbruik duurzaam worden opgewekt. Dankzij biogasnetwerken in industriële restwarmte kan Twente potentieel aardgasvrij woningen en gebouwen verwarmen. Het exacte 'hoe' zal nog wel veel debat vergen. De visie geeft bijvoorbeeld aan dat ook plaatsing van windmolens mogelijk is, maar exacte locaties moeten nog vastgesteld worden op gemeentelijk niveau. "Want in de concept-RES ligt nog niets vast, het is een eerste, belangrijke stap die richting geeft”, volgens stuurgroepvoorzitter Louis Koopman, tevens wethouder van Haaksbergen.

Vervolg
Nu de visie landelijk is aangeboden bij het Nationaal Programma RES kunnen de gemeenten ook langzaam gaan kijken naar het uitvoeringstraject binnen de eigen organisaties en betrokken partners zoals het Waterschap Vechtstromen. In dit proces zal er wel meer aandacht moeten zijn voor communicatie en participatie met de inwoners, zo benadrukt ook Koopman. Tevens moet er vanuit de Rijksoverheid meer stimulans komen voor plaatsing van zonnepanelen op daken, waar in Twente een groot maatschappelijk draagvlak voor is. Ook dit werd in een begeleidende brief meegedeeld. De gemeenten hebben 1 juli 2021 als volgende stip op de horizon. Dan moet de definitieve visie vastgesteld worden als de besluitvorming goed verloopt.

Meer berichten
 
Auto zoeker