Brede aanpak vakantieparken

TWENTE - Onze regio is toeristisch erg sterk. Naast de vele campings zijn er ook aardig wat vakantieparken te vinden. Maar: het gaat lang niet altijd goed met deze parken. Om hen een beter toekomstperspectief te bieden heeft de Provincie Overijssel een nieuw plan bedacht.

De Provinciale Staten van Overijssel stelden afgelopen week nieuw beleid voor verblijfsrecreatie vast. Dit geeft gemeenten meer vrijheid om de kwaliteit van de recreatiesector 'aan de onderkant' te verbeteren en bij te dragen aan de woningbouwopgave. Gemeenten zouden bijvoorbeeld tijdelijk andere functies toe kunnen staan op een park, of dit saneren en omzetten naar normale bewoning.

Problematische parken
De onderbouwing van het beleid stamt uit het project Vitale Vakantieparken Vechtdal, waarbij de provincie en gemeenten samen werken aan nieuw perspectief voor minder vitale parken. Deze zijn namelijk vatbaar voor maatschappelijke problemen: bewoning door criminelen, huisvesting voor arbeidsmigranten, illegale prostitutie, mensen met psychisch-sociale problemen die hier onderdak zoeken, uitkeringsfraude en meer van dit soort zaken. Dit soort parken zijn daarnaast ook een slecht visitekaartje voor de branche als geheel.

Ambitie
Door te werken aan het revitaliseren van dit soort parken moeten deze weer teruggebracht worden naar een duurzame recreatieve bedrijfsvoering, zo is de ambitie. Wanneer dit echter niet meer realistisch haalbaar is, behoort transformatie of sanering tot de mogelijkheden. Hierbij zou een park bijvoorbeeld omgezet kunnen worden naar een normale woonwijk, of helemaal gesloopt kunnen worden. Dat het omzetten naar een woonwijk niet eenvoudig is, bleek wel uit de situatie bij de Luttermolen in De Lutte, waarbij het omtoveren van vakantiepark naar woonwijk een waar hoofdpijndossier was voor de Losserse politiek. De Gedeputeerde Staten komen na het zomerreces met een investeringsvoorstel om minder vitale vakantieparken in heel Overijssel aan te kunnen pakken.

Meer berichten
 
Auto zoeker