Ouderenbond wil duidelijkheid over huurverhoging dit jaar

TWENTE - Ouderenbond ANBO maakt zich zorgen over de onduidelijkheid qua huurverhogingen dit jaar. Het is niet iets dat alléén senioren treft, maar wel een bijkomende factor die voor een kwetsbare groep extra onzekerheid geeft.

De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen om de gebruikelijke huurverhoging achterwege te laten in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Diverse woningcorporaties hebben gehoor gegeven aan de oproep en verhogingen uitgesteld. Een groot aantal doet dit echter niet, met onzekerheid als gevolg.

Extra zwaar
Senioren maken al vaak gebruik van sociale huurwoningen, waardoor iedere verhoging weer vervelend is. Volgens ANBO zijn het nu met name kleinere, particuliere verhuurders die de verhoging uitstellen of matigen; de grotere corporaties verhogen nog wel vaak hun huren. “Waarom houdt de ene verhuurder wel rekening met de huurders en de andere niet? Natuurlijk zijn niet alle huurders financieel getroffen door de coronacrisis, maar veel mensen wel. Een verhuurder die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, houdt rekening met bijzondere omstandigheden bij zijn huurders. En dat wij nu in een bijzondere situatie verkeren, is toch wel duidelijk?”, aldus directeur-bestuurder Liane den Haan van de ANBO. Per 1 juli mogen verhuurders in principe de huren verhogen met maximaal 5,1 procent bij een inkomen tot 43.574 euro (in 2018). Bij een hoger inkomen mag dit maximaal 6,6 procent zijn.

Afzien of uitstel
De ANBO wil graag dat huurders formeel een aanvraag kunnen doen bij hun verhuurder om dit jaar af te zien van de huurverhoging of op zijn minst deze uit te stellen. Wanneer men dan aan kan tonen dat de financiële situatie gewijzigd is, zou een verhuurder dit zonder meer moeten honoreren. De ouderenbond roept minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan ook op om in te grijpen wanneer verhuurders tóch bij al hun huurders verhogingen door gaan voeren. Eerder deed zij al wel een 'moreel appel', wat overduidelijk niet het gewenste effect had.

Meer berichten
 
Auto zoeker