Foto:

Rigtersbleek gaat naar de zaterdagcompetitie

ENSCHEDE - Vanaf het seizoen 2020-2021 spelen alle prestatieteams van Rigtersbleek, met uitzondering van VR1, in de zaterdagcompetitie.

Kijkend naar de landelijke ontwikkeling met betrekking tot het zaterdag- en zondagvoetbal is ook het bestuur van Rigtersbleek in de afgelopen periode kritisch gaan nadenken over haar toekomst. Dit deed het samen met haar leden, andere voetbalverenigingen en de KNVB. Voorzitter Sara Nijenhuis: "We hebben Pascal de Wijngaert gevraagd als adviseur, en samen met onder andere bestuurslid voetbalzaken Peter Schreinders en mij, zijn er intern en extern diverse gesprekken gevoerd. Hieruit kunnen we concluderen dat de toekomst zeer onzeker is wanneer we blijven vasthouden aan het zondagvoetbal, gezien ook de ontwikkelingen in het land. Met elkaar hebben we er vertrouwen in dat de stap naar de zaterdagcompetitie een goede ontwikkeling is voor onze club. We gaan niet afwachten, maar zetten nu deze stap en bereiden ons op deze wijze voor op de inmiddels al gaande ontwikkelingen."

Problematiek
Peter Schreinders vult aan: "Iedereen binnen de prestatieteams erkent de problematiek van het huidige zondagvoetbal. Het niet aan het spelen toekomen van spelers op de zondag en een onduidelijk perspectief voor de jeugd waren ook een belangrijke bevinding die zorgen voor draagvlak voor dit besluit. Samen geloven we in de kansen van prestatievoetbal op zaterdag. Met een gedegen aanpak en voetbalbeleid, waar we op dit moment gezamenlijk hard aan werken, willen we in 2023-2024 een toonaangevende club zijn op de zaterdag."

Weg omhoog
Op dit moment speelt Zondag Heren 1 in de eerste klasse E. Het huidige Zaterdag Heren 1 staat op dit moment op een derde plaats in de vierde klasse F en strijdt de komende periode volop voor promotie naar de derde klasse. Het niveau waarop het prestatieteam volgend jaar speelt is afhankelijk van de plek waarop het team van Tim Somberg eindigt in dit seizoen. Vanaf dit punt wordt de weg omhoog ingeslagen met als doel om promoties te bewerkstelligen en in 2023-2024 weer terug te zijn in de eerste klasse. Peter Schreinders: "Alle trainers van de prestatie-elftallen worden betrokken bij het nieuwe beleid. Bovendien zijn we ook nog met de KNVB in overleg over de nieuwe situatie in het aankomende seizoen. Ons doel is om de kansen op succes voor het eerste en tweede team volledig te benutten. Ook de huidige en toekomstige selectiespelers worden hierin betrokken middels een enquête waarin onder andere gekeken wordt naar hun ambities."

Meer berichten
 
Auto zoeker