Foto:

Haaksbergenaar nog vaak ontevreden

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen moet aan de slag met diverse taakvelden. Uit het recente onderzoek 'Waar staat je gemeente' blijkt dat er nog diverse verbeterpunten zijn.

Het onderzoek liet inwoners hun mening geven over diverse aspecten van de gemeentelijke dienstverlening, de relatie tussen inwoners en gemeente en de belangrijke thema's zorg en welzijn. De uitkomsten waren helaas niet altijd positief voor de gemeente. Op de bevraagde onderwerpen liepen de rapportcijfers uiteen van een 5,5 tot 6,6 - magere voldoendes. De cijfers zijn weliswaar vergelijkbaar met de uitkomsten van het vorige onderzoek uit 2017, maar ze zijn dus ook niet wezenlijk beter. De diverse opmerkingen en suggesties die inwoners deden worden zorgvuldig bekeken en meegenomen in toekomstig beleid. De gemeente bedankt alle inwoners die de tijd namen om het aan het onderzoek mee te werken.

Meer berichten
 
Auto zoeker