Informatie- en gespreksavond voor naasten, over zelfbeschadiging door jongeren

ENSCHEDE - Hoe ga je om met een zoon, dochter of goede vriend(in) die zichzelf opzettelijk pijn doet, zichzelf snijdt, brandt of regelmatig een overdosis neemt? Als u zichzelf, als naaste, deze vraag regelmatig stelt, kom dan op donderdag 16 januari naar Human Capital Business Centre aan de Oldenzaalsestraat 3 in Enschede. De informatie- en gespreksavond begin om 19.15 en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Na het verhaal van een ervaringsdeskundige, kunt u vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Aanmelden is zeer gewenst via enschede@zebravoorlichting.nl. Deze avond is uiteraard kosteloos te bezoeken.

Zelfbeschadiging is een complex probleem waar vaak (ernstige) trauma's of persoonlijkheidsproblemen aan ten grondslag liggen. Het roept bij omstanders gevoelens op van machteloosheid, boosheid, verdriet en onbegrip. Nicole en Max zijn de ervaringsdeskundigen deze avond en delen hun eigen verhaal met de aanwezigen. Ze vertellen hoe het voor hun was, wat ze dachten, deden en zeiden. Hoe wist Nicole haar geheim jaren lang verborgen te houden voor haar ouders? Max vertelt wat het met hem deed toen zijn ouders achter zijn zelfbeschadiging kwamen, en beide delen hoe het hen vervolgens lukte om te herstellen. Ze geven tips over wat wel en niet helpt om te doen of te zeggen tegen iemand die zichzelf opzettelijk verwondingen toebrengt.  

Wederzijds begrip  
Nicole: "Mensen die middenin deze problematiek zitten, kunnen en willen over zelfbeschadiging niet praten. Vaak omdat dit gewoon te moeilijk is door angst of uit schaamte. Dat maakt het extra moeilijk voor ouders en vrienden om te helpen. Maar de mensen waarvan je houdt, zijn juist zo belangrijk om uit je nare situatie te komen. Door mij, als ervaringsdeskundige, vragen te stellen, ontstaat er meer wederzijds begrip en lukt het vaak wel om zelfbeschadiging bespreekbaar te maken."

ZEBRA helpt
ZEBRA staat voor Zelfbeschadiging Erkennen, Begrijpen, Reduceren en Accepteren. Deze organisatie zet zich in voor lotgenoten, naastbetrokkenen en ouders. Daarnaast verzorgen ze trainingen/lezingen voor psychologen, artsen en verpleegkundigen over dit onderwerp. 

Meer berichten
 
Auto zoeker