<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Column: Armoede-onderzoek

Foto:

Jaren geleden toen onze oudste dochter nog studeerde aan de Universiteit Twente nam ze deel aan een studiereis naar Dubai en India. De reis was bedoeld om een cultuurshock te bewerkstelligen. Dat lukte aardig.

De enorme rijkdom van Dubai in schril contrast met de schrijnende armoede in de straten van Mumbai. Op een avond belde ze en ik hoorde op de achtergrond gegil en een hoop lawaai. "Wat zijn jullie toch allemaal aan het doen", vroeg ik. "We slapen in een hotel, waar het krioelt van de kakkerlakken en we houden grote schoonmaak." Ze lachte er ook nog bij. Toen ze echter terugkwam van de reis was ze in zichzelf gekeerd. We lieten haar even met rust en ik dacht de; verhalen komen wel…

En de verhalen kwamen. De schoonheid van India, maar ook schrijnende armoede. De dode mensen in de straten van Mumbai, waar voorbijgangers achteloos overheen stappen. De bedelaars op elke hoek van de straat, maar ook de profiteurs daarvan. Het schrille contrast met Dubai, waar geld geen rol speelt.

Enschede maakt zich op voor de jaarwisseling. Op de 1 of ander manier voelt het nieuwe jaar 2020 anders dan andere jaren. Misschien komt het door het getal, maar in 2020 moet er politiek gezien op een aantal onderwerpen grote stappen worden gezet. Armoede, al jarenlang een beladen onderwerp in de raad van Enschede. Afgelopen week kwam het zoveelste armoede-onderzoek uit. Voor EnschedeAnders waren de uitkomsten zoals verwacht en wat we ook wel wisten. Bijna 14.000 huishouden leven in armoede. Veel ouderen vallen onder die huishoudens, zij hebben alleen een klein AOWtje. Goed 5.500 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 behoren ook tot de armoedegezinnen. Tel de kleintjes tot 4 jaar erbij dan praten we al gauw over ongeveer 6.300 kinderen. Duidelijk was ook dat veel mensen niet met een computer overweg kunnen, überhaupt geen computer hebben. Dus een aanvraag voor een voorziening of bijzondere bijstand geeft bij voorbaat al problemen. Bijzondere bijstand wordt maar voor 23% gebruikt. Veel van de aanbevelingen die nu weer worden gegeven waren jaren geleden ook al eens geadviseerd door de Rekenkamer in hun onderzoek naar Armoede.

2010 was het Europese jaar van bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Het Verwey-Jonker Instituut deed toen ook al onderzoek naar armoede en vergeleek Enschede met 22 andere gemeenten om armoede in beeld te krijgen en het armoedebeleid te verbeteren. De uitkomst van het onderzoek: In vergelijking met de andere gemeenten voert Enschede een zeer sober armoedebeleid. Het onderzoek legt genadeloos bloot hoe ernstig de armoedeproblematiek is in Enschede. Mensen zijn er slecht aan toe, hun welbevinden is laag, geld voor de eerste levensbehoeften als voedsel, verwarming en medicijnen ontbreken, met alle gevolgen van dien.

Voor ons hebben al die onderzoeken al veel en veel te lang geduurd. Het probleem moet eindelijk eens daadkrachtig worden aangepakt!

Ik wens u allen een goede jaarwisseling.

Margriet Visser
raadslid EnschedeAnders


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>