Foto:

Haaksbergen moet de schouders onder financiën zetten

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen staat voor komend jaar weer voor uitdagingen. De eindejaarsrapportage van de gemeente liet opnieuw tegenvallende cijfers zien. Zo trekken het sociaal domein en de tegenvallende rijksbijdragen een zware wissel op de gemeentelijke financiële situatie.

Daarnaast kampt Haaksbergen ook met diverse andere tegenvallers. Zo brengen de bouwleges minder geld in het laatje dan gehoopt. Al bij de begrotingsbehandeling waarschuwde het college van B&W dat de kosten binnen het sociaal domein - oftewel, werk, inkomen en zorg - zouden stijgen met 400.000 euro. Het is tegelijkertijd ook een taakveld waar de gemeente moeilijk in bij kan sturen. Immers, mensen blijven vaak langere tijd zorg en ondersteuning nodig houden; je kunt er niet zomaar in schrappen. De huidige verwachting is dat de tekorten oplopen tot ruim een half miljoen euro dit jaar. Ook veel andere Nederlandse gemeenten zitten met grote financiële uitdagingen binnen dit taakveld. Zij hopen ook op stijgende Rijksbijdragen, met beperkt succes.

Breder plaatje
Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage hadden de verschillende ontwikkelingen een nadelig effect van ruim 985.000 euro. Het totale tekort van 2019 eindigt hiermee op ruim 3,1 miljoen euro. De belangrijkste tegenvallers zijn het sociaal domein (528.000 euro, vooral huishoudelijke ondersteuning en zorg), afval (187.000 euro, inzameling duurder, hogere afdracht aan Rijk) en tegenvallende opbrengst bouwleges (200.000 euro). B&W roept de raad op om samen met het college de schouders eronder te zetten en, naast realisatie van de andere ambities, Haaksbergen weer duurzaam financieel gezond te maken.

Raadsbehandeling
Afgelopen woensdag boog de Haaksbergse raadscommissie Samenleving & Bestuur zich over de rapportage. Op 18 december zal de gemeenteraad deze formeel vaststellen.

Meer berichten
 
Auto zoeker