Foto:

Grensinfopunten blijven behouden de komende jaren

ENSCHEDE - Duitsland is een belangrijke economische partner voor Nederland. We winkelen én werken graag over de grens in het buurland. Ook aardig wat Twentenaren werken over de grens in Duitsland. Maar dit is niet altijd zo eenvoudig als je zou denken; er zijn fikse verschillen op het gebied van arbeidsrecht, belastingen, sociaal stelsel en meer. Gelukkig kunnen Twentenaren ook in de toekomst terecht bij het grensinformatiepunt Enschede-Gronau.

In Nederland zijn langs de grenzen nu tien grensinformatiepunten actief, waaronder Enschede-Gronau. Deze werden tot nu toe deels met een Europese subsidie gefinancierd. Deze subsidie stopt echter met ingang van komend jaar. Het Rijk heeft nu besloten om een miljoen euro per jaar bij te passen. Daarnaast betalen ook de grensregio's en Duitse overheden mee aan de informatiepunten.

Belangrijke rol
De GIP's vervullen een belangrijke adviserende rol voor de naar schatting 20.000 Nederlanders en 80.000 Duitsers die over de grens werken. Zij lopen al snel tegen veel hindernissen aan. Zo krijgt men te maken met een complexe belastingaangifte wanneer men werkt in Duitsland en woont in Nederland. Ook pensioenopbouw en ziektekostenverzekeringen werken wezenlijk anders in het buurland. De informatiepunten dienen dan ook een heel concreet nut. Kijk ook eens op: www.grenzinfo.eu

Stimulans
De regionale overheden aan beide kanten van de grens stimuleren graag dat mensen over de grens werken. Zo is er vaak behoefte aan personeel in het ene land, terwijl men in het andere land juist moeilijk werk kan vinden op dat moment.

Meer berichten
 
Auto zoeker