<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Gemeente verantwoordt zich voor begroting

HAAKSBERGEN - De begroting voor 2020 die door het college werd voorgesteld, heeft stof doen opwaaien onder inwoners. Daarom probeerde de gemeente onlangs enige opheldering te geven over de gemaakte keuzes. Over mogelijk toezicht vanuit de provincie, de oorzaak van de financiële problemen en de voorgestelde OZB-verhoging.

Zoals verwacht werd de begroting niet door iedereen hartelijk ontvangen. Er hangen de gemeente financiële problemen boven het hoofd, waardoor er flink moet worden bezuinigd om de begroting voor het komende jaar rond te krijgen. Om de inkomsten van de gemeente te kunnen verbeteren zal de OZB verhoogd worden. Een inpopulaire maatregel, maar volgens de gemeente onontkoombaar.

Sociaal domein
De gemeente licht op haar website toe waar de extra financiën voor nodig zijn. Vooral de stijgende kosten in het sociale domein hebben er voor gezorgd dat de gemeente de begroting maar met moeite rond krijgt. Er is relatief veel geld nodig voor zorg, werk en welzijn terwijl de bijdrage vanuit het Rijk is gedaald. De gemeente geeft aan nog niet voldoende te zijn aangesterkt om dit soort tegenslagen te kunnen incasseren. Hierbij wordt verwezen naar de periode, nog niet zo lang geleden, toen Haaksbergen onder financieel toezicht van de provincie stond.

Financieel toezicht
Er wordt aangegeven dat de mogelijkheid bestaat dat de provincie het financieel toezicht wederom op zich neemt voor de gemeente. "Toezicht van de provincie kan de gemeente helpen om nu duurzaam orde op zaken te stellen." Dit zal wel inhouden dat de gemeente voor alle uitgaven eerst toestemming nodig heeft van de provincie. Dit kan gevolgen hebben voor de plannen voor het nieuwe Assink Lyceum, waarop momenteel enige kritiek is. De geplande uitgaven voor het nieuwe schoolgebouw zijn voor sommigen slecht te rijmen met de huidige financiële situatie. De gemeente erkent dit, maar geeft ook aan de verplichting te hebben om te zorgen voor passende schoolgebouwen. De kosten hiervoor zullen vanaf 2023 worden verspreid over veertig jaar, als het aan de gemeente ligt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>