Afspraken tussen Menzis en Home Instead Enschede over WIZ contractering

ENSCHEDE - Meer tijd, meer persoonlijke aandacht én beschikbaarheid op de momenten dat u dat wilt. Uitgevoerd door onze vertrouwde, ervaren en zeer toegewijde medewerkers. Dit zijn de kenmerken van de unieke afspraken die Home Instead Thuisservice Enschede heeft gemaakt met het zorgkantoor van Menzis voor senioren die graag thuis willen blijven wonen en op grond van de wet langdurige zorg (Wlz) recht hebben op begeleiding en persoonlijke verzorging (niet medisch).

Het zorgkantoor Menzis heeft afspraken gemaakt over gecontracteerde Wlz zorgdiensten tegen een tarief dat lager is dan het standaardtarief dat met traditionele zorginstellingen wordt gehanteerd. Dit voordeel wordt volledig doorgeschoven naar de klant. Senioren krijgen zo direct meer tijd beschikbaar voor ondersteuning.

Wijzigingen
Met ingang van 2019 levert Home Instead Thuisservice Enschede haar dienstverlening voornamelijk als zorg in natura via de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Tevens is de dienstverlening mogelijk op particuliere basis en via een persoonsgebonden budget (PGB). Nu kan het ook via de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Zo kan iedereen die een Wlz-indicatie heeft voor begeleiding en persoonlijke verzorging (niet medisch), gebruik maken van de zorgdiensten van Home Instead. De senior met een indicatie hoeft alleen maar aan het zorgkantoor aan te geven dat hij of zij voortaan de zorgdiensten van Home Instead wilt afnemen en de rest wordt door ons geregeld.

Unieke afspraak
Een unieke afspraak in een tijd waarin we bijna dagelijks geconfronteerd worden met berichten dat de traditionele zorginstellingen niet in staat zijn om voldoende tijd en aandacht te besteden aan een steeds groter wordende groep senioren. Home Instead kan deze afspraak maken omdat zij door de inzet van de juiste medewerkers op de juiste werkzaamheden, haar platte organisatiestructuur en een efficiënte bedrijfsvoering, haar kosten laag kan houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de medewerkers.

Veel mogelijk
Als senioren met een bestaande Wlz-indicatie, binnen hun indicatie behoefte hebben aan meer tijd en aandacht, maar kan de reguliere thuiszorginstelling dat niet leveren, dan kan Home Instead Thuisservice Enschede als zelfstandig gecontracteerde zorgaanbieder deze indicatie en de verlening van de zorgdiensten overnemen zonder dat hiervoor ingewikkelde procedures moeten worden doorlopen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: www.homeinstead.nl/enschede

Meer berichten
 
Auto zoeker