Toekomstplannen Industrie-West gepresenteerd

HAAKSBERGEN - Tijdens een informatiebijeenkomst is het concept bestemmingsplan voor bedrijventerrein Industrie-West gepresenteerd aan omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden. Het plan komt voort uit een voorbereiding van ruim 2 jaar waarin is gesproken met veel betrokkenen.

Afgelopen dinsdag werden de plannen voor het bedrijventerrein gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Het terrein is al langere tijd onderwerp van gesprek, vooral vanwege de ligging. Het is omgeven door woonwijken, waardoor er zorgen waren over overlast, vooral van geluidshinder. Een klankbordgroep stond ondernemers en de gemeente bij tijdens het opstellen van een bestemmingsplan voor het vernieuwde bedrijventerrein. Het doel was om tot een plan te komen waar zowel ondernemers als omwonenden zich in kunnen vinden. Zo zijn er afspraken gemaakt over regels voor nieuwe bedrijven die zich aan de rand van het gebied willen vestigen. Voor hen gelden strengere regels wat betreft geluidshinder.

Rechten behouden
Toch zal het bestemmingsplan niet op elk vlak tegemoet komen aan de wensen van omwonenden. De gemeente benadrukte dat bestaande bedrijven hun eigen rechten behouden. Dat houdt in dat sommige van de nieuwe regels voor hen niet zullen gelden omdat ze eerder al toestemming hebben ontvangen. Zij vallen nu nog onder de uitzonderingen als het gaat om de "zachte rand", de rand van het terrein waarbij geluidshinder nog strenger wordt tegengegaan. Daarnaast bevat het bestemmingsplan beslissingen wat betreft het bouwen in de hoogte. Een aantal bedrijven hebben plannen voor uitbreiding, die gedeeltelijk mogen doorgaan. Er is voor gekozen om in bepaalde gebieden het verder bouwen in de hoogte volledig te verbieden, maar op andere stukken is er wel ruimte voor uitbreiding.

Inspraaktermijn
Het concept bestemmingsplan was deze avond in te zien voor bezoekers. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Op dit moment is de inspraaktermijn van 4 weken ingegaan, waarbij men kan reageren op het plan voordat het naar het college gaat ter beoordeling.

Meer berichten
 
Auto zoeker